CB.APV.Enheten Informationskompetens

Organisation: CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB APV Enheten Informationskompetens, 171 77 Stockholm

Anställda

Ylva Bergman bibliotekarie
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Sabina Gillsund bibliotekarie
Narcisa Hannerz bibliotekarie
Andreas Jacobson bibliotekarie
Ulv Mattsson enhetschef
Jonas Pettersson bibliotekarie
Love Strandberg bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie
Anja Vikingson bibliotekarie