CB.APV.Enheten Informationskompetens

Organisation: CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB APV Enheten Informationskompetens, 171 77 Stockholm

Anställda

Ingrid Andersson bibliotekarie
Ylva Bergman bibliotekarie
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Hanna Frank enhetschef
Sabina Gillsund bibliotekarie
Narcisa Hannerz bibliotekarie
Andreas Jacobson bibliotekarie
Lovisa Liljegren bibliotekarie
Lina Lindstein bibliotekarie
Tommy Lundberg assisterande lektor
Love Strandberg bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie
Anja Vikingson bibliotekarie