CB.APV.Enheten Kommunikation

Organisation: CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB APV Enheten Kommunikation, 171 77 Stockholm

Anställda

Katarina Amcoff administratör
Anna Berggren enhetschef
Anna Borgström skrivpedagog
Johnny Carlsson bibliotekarie
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Gabriella Ekman skrivpedagog
Kristina Froelich skrivpedagog
Anders Gröhn bibliotekarie
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
Andreas Jacobson bibliotekarie
Sara Janzen bibliotekarie
Sara Lind kommunikatör
Bodil Moberg skrivpedagog
Therese Pettersson bibliotekarie