CB.APV.Enheten Kommunikation

Organisation: CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB APV Enheten Kommunikation, 171 77 Stockholm

Anställda

Anna Berggren enhetschef
Anna Borgström skrivpedagog
Gabriella Ekman skrivpedagog
Kristina Froelich skrivpedagog
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
Karin Hägerbro kommunikatör
Sara Janzen bibliotekarie
Astrid Liedholm skrivpedagog
Tommy Lundberg assisterande lektor
Bodil Moberg skrivpedagog
Müjde Nordling skrivpedagog
Therese Nygren bibliotekarie
Jenny Siméus skrivpedagog
Maja Wictor kommunikatör