CB.APV.Enheten Kommunikation

Organisation: CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB APV Enheten Kommunikation, 171 77 Stockholm

Anställda

Katarina Amcoff administratör
Anna Berggren enhetschef
Anna Borgström skrivpedagog
Gabriella Ekman skrivpedagog
Kristina Froelich skrivpedagog
Anders Gröhn bibliotekarie
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
Karin Hägerbro systemutvecklare
Sara Janzen bibliotekarie
Bodil Moberg skrivpedagog
Maja Nicklasson kommunikatör
Therese Pettersson bibliotekarie