CB.IVI.Avdelningen för vetenskaplig information

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB IVI Avdelningen för vetenskaplig information, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.IVI.Enheten Informationsförsörning och publiceringsstöd
CB.IVI.Enheten Metadata för vetenskaplig output
CB.IVI.Enheten Systemutveckling och metodstöd

Anställda

Maria Ahlbäck bibliotekarie
Sofie Albinsson Cantwell avdelningschef
Maria Bjurström bibliotekarie
Helena Eckerbom bibliotekarie
Fredrika Frida Fick enhetschef
Ylva Gavel systemutvecklare
David Hahne bibliotekarie
Glenn Haya systemutvecklare
David Herron akademisk samordnare
Mia Hägerbro bibliotekarie
Frida Jakobsson bibliotekarie
Mikael Jergefelt systemutvecklare
Robert Juhasz Bibliometrisk analytiker
Karolina Karjalainen bibliotekarie
Caroline Karregård bibliotekarie
Karin Lindgren bibliotekarie
Caroline Myrberg bibliotekarie
Lars Nordesjö bibliotekarie
Karin Perols bibliotekarie
Fredrik Bengt Persson enhetschef
Priyanga Rajasekaran systemutvecklare
Catharina Rehn samordnare
Sofia Samuelsson systemutvecklare
Peter Sjögårde Bibliometrisk analytiker
Helena Skyllberg bibliotekarie
Erik Svallingson systemutvecklare
Matilda Svensson bibliotekarie
Johanna Säll bibliotekarie
Anders Thörnström systemutvecklare
Lina Waltin bibliotekarie
Erika Wiberg bibliotekarie
Karin Widin bibliotekarie
Henrik Åkerfelt bibliotekarie
Erik Åkesson Kågedal bibliotekarie