CB.IVI.Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig Information

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB IVI Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig Information, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.IVI.Enheten Informationsförsörjning och publiceringsstöd
CB.IVI.Enheten Metadata för vetenskaplig output
CB.IVI.Enheten Systemutveckling och metodstöd

Anställda

Maria Ahlbäck bibliotekarie
Sofie Albinsson Cantwell avdelningschef
Emma Almroth Extern konsult/Inhyrd personal
Lisa Andersson bibliotekarie
Maria Bjurström bibliotekarie
Helena Eckerbom bibliotekarie
Malin Essén projektledare
Fredrika Frida Fick enhetschef
Ylva Gavel systemutvecklare
Alvin Gavel Bibliometrisk analytiker
David Hahne bibliotekarie
Glenn Haya systemutvecklare
David Herron akademisk samordnare
Mia Hägerbro bibliotekarie
Ruben Högnäs Hume systemutvecklare
Frida Jakobsson bibliotekarie
Mikael Jergefelt systemutvecklare
Robert Juhasz Bibliometrisk analytiker
Karolina Karjalainen bibliotekarie
Caroline Karregård bibliotekarie
Jeffrey Lang Extern konsult/Inhyrd personal
Karin Lindgren bibliotekarie
Caroline Myrberg bibliotekarie
Lars Nordesjö bibliotekarie
Lucian Parau Extern konsult/Inhyrd personal
Karin Perols bibliotekarie
Fredrik Bengt Persson enhetschef
Catharina Rehn samordnare
Bodil Rudberg Annan grund
Sofia Samuelsson teamledare
Peter Sjögårde Bibliometrisk analytiker
Helena Skyllberg bibliotekarie
Erik Svallingson systemutvecklare
Johanna Säll bibliotekarie
Anders Thörnström systemutvecklare
Lina Waltin bibliotekarie
Erika Wiberg bibliotekarie
Karin Widin bibliotekarie
Henrik Åkerfelt teamledare
Erik Åkesson Kågedal bibliotekarie