CB.Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig information

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig information, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.IVI.Enheten Informationsförsörning och publiceringsstöd
CB.IVI.Enheten Metadata för vetenskaplig output
CB.IVI.Enheten Systemutveckling och metodstöd

Anställda

Maria Ahlbäck bibliotekarie
Sofie Albinsson enhetschef
Per-Olov Andersson systemerare
Maria Bjurström bibliotekarie
Darlene Duterrier bibliotekarie
Helena Eckerbom bibliotekarie
Fredrika Frida Fick enhetschef
Ylva Gavel systemutvecklare
Carl Gornitzki bibliotekarie
David Hansson systemutvecklare
Glenn Haya systemutvecklare
David Herron akademisk samordnare
Mia Hägerbro bibliotekarie
Karin Hägerbro systemutvecklare
Frida Jakobsson bibliotekarie
Mikael Jergefelt systemutvecklare
Robert Juhasz statistiker
Karolina Karjalainen bibliotekarie
Caroline Karregård bibliotekarie
Gun Brit Knutssön bibliotekarie
Susanne Lach bibliotekarie
Karin Lindgren bibliotekarie
Caroline Myrberg bibliotekarie
Lars Nordesjö bibliotekarie
Karin Perols bibliotekarie
Fredrik Bengt Persson enhetschef
Priyanga Rajasekaran systemutvecklare
Catharina Rehn bibliotekarie
Mats Ronquist systemutvecklare
Sofia Samuelsson systemutvecklare
Henrik Schmidt bibliotekarie
Helena Skyllberg bibliotekarie
Erik Svallingson systemutvecklare
Matilda Svensson bibliotekarie
Johanna Säll bibliotekarie
Anders Thörnström systemutvecklare
Lina Waltin bibliotekarie
Karin Widin bibliotekarie
Henrik Åkerfelt bibliotekarie