UF.Medicinens historia och kulturarv

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Medicinens historia och kulturarv, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.MHK.Hagströmerbiblioteket
UF.MHK.Forskning och föremål

Anställda

Lo Barck bibliotekarie
Anne Chang Annan grund
Hjalmar Fors enhetschef
Carrie Greenwood biblioteksassistent
Ann Gustavsson arkivarie
Ove Hagelin Annan grund
Lars Helin handläggare
Maria Josephson handläggare
Anna Lantz handläggare
Olof Ljungström enhetschef
Marie Oscarsson assistent
Vincent Serge Georges Roy-Di Piazza Annan grund
Beatrice Uusma Anknuten till Forskning
Eva Åhrén verksamhetschef