UF.Medicinens historia och kulturarv

Organisation: UF Universitetsförvaltningen

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Medicinens historia och kulturarv, 171 77 Stockholm

Grupper

UF.MHK.Hagströmerbiblioteket
UF.MHK.Forskning och föremål

Anställda

Raissa Rocha Bombini Extern stipendiat
Anne Chang Annan grund
Imelda Helena Ek handläggare
Hjalmar Fors enhetschef
Carrie Greenwood biblioteksassistent
Ann Gustavsson arkivarie
Ove Hagelin Annan grund
Lars Helin handläggare
Dan Jibreus Annan grund
Maria Josephson handläggare
Anna Lantz handläggare
Olof Ljungström enhetschef
Daniel Normark Anknuten till Forskning
Eva Nyström bibliotekarie
Marie Oscarsson assistent
Beatrice Uusma Anknuten till Forskning
Eva Åhrén verksamhetschef