CB.Avdelningen Verksamhetsstöd

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB Avdelningen Verksamhetsstöd, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.AV.Staben
CB.AV.Intendenturen
CB.AV.Enheten Teknikstöd och bildproduktion
CB.AV.Teknikstöd och support

Anställda

David Andersson Extern konsult/Inhyrd personal
Per Andersson intendent
Jessica Borgersen systemadministratör
Marcos Cavieres systemadministratör
Johan Finn drifttekniker
Cilla Hajdu ekonomiansvarig
Joakim Jedholt enhetschef
Robert Johansson teamledare
Peter Jörlebo systemförvaltare
Christina Karlstrand ekonomihandläggare
Håkan Lindell tekniker
Marie Ols administrativ chef
Ulf Persson systemförvaltare
Peter Pettersson tekniker
Göran Sahlin systemadministratör
Ulf Sirborn fotograf
Sorin Srbu drifttekniker
Ingrid Svensson HR-ansvarig
Panayiotis Varnavas drifttekniker
Henry Wölling tekniker
Stefan Zimmerman fotograf