Om upphandling för leverantörerna

KI uppmanar alla anbudsgivare att bekanta sig med TendSign och förbereda sitt anbud i god tid före anbudstidens utgång för att undvika problem med inlämningen.

Anbudsinlämning

KI använder sig av upphandlingsplattformen Mercell TendSign. Anbud kan endast lämnas elektroniskt via TendSign, om inget annat särskilt framgår av upphandlingsdokumenten. 

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta Inköp och upphandlingsenheten.

JD
Innehållsgranskare:
2023-05-04