Miljö och hållbarhet vid NVS

NVS arbetar med hållbarhet liksom övriga KI.

Våra miljö- och hållbarhetsombud är Sumonto Mitra, avdelningen för klinisk geriatrik och Emma Swärdh, avdelningen för fysioterapi.

sumonto mitra

Biträdande lektor

Emma Swärdh

Assisterande lektor
0733-144783
Kathrin Dellblad
2023-01-27