Inre hållbarhet

I KI:s strategi 2030 betonas hållbarhet på flera nivåer: miljömässigt, globalt, socialt och i arbetslivet. Och även om begreppet hållbarhet är gammalt, välkänt och praktiserat bland ursprungsbefolkningar över hela världen, är det innovativt och klokt att integrera det i den akademiska världen.

chestnuts piled on one another.
Harmony. Mindfulness. Foto: Devanath,Pixabay

Vi lever i en tid då medvetenheten om planetarisk hållbarhet är högre, liksom mer angelägen än någonsin. Men för att effektivt uppnå den nödvändiga förändringen och uppriktiga ansträngningar hävdar vissa att för att förverkliga någon form av yttre hållbarhet måste vi börja med vår inre hållbarhet. Kanske är detta sant även när man främjar organisatorisk hållbarhet, emotionellt välbefinnande och den eftertraktade vi-känslan på KI. Som doktorander vid ett av världens bästa universitet befinner vi oss i en ganska privilegierad situation jämfört med andra delar av världen. Vår intellektuella miljö, relativa ekonomiska säkerhet och utbildning är i världsklass. Ändå är det viktigt att fortsätta bevaka intressena och förbättra arbetsmiljön för doktorander vid KI, eftersom vissa områden kan förbättras ytterligare, såsom psykisk hälsa, hantering av stress och emotionellt och andligt välbefinnande.

För att se hela personen och alla personer betonas i KI-visionen såväl som i Strategi 2030, och i vårt lokala arbete med att främja hälsa för doktorander, har vi i NVS doktorandråd valt ett extra fokus på den inre hållbarheten för att lyfta fram potentialen i inre världar när det gäller inspiration, mental, emotionell och andlig hälsa, insikter, fokus och problemlösning. Vi tror att en ökad medvetenhet om inre hållbarhet har en möjlighet att inte bara förbättra det personliga välbefinnandet utan även akademiska resultat/prestationer, hjälpa oss till ett tillstånd av inre balans och visdom, viktigt när vi fattar beslut och väljer riktningar.

För andra året i rad anordnade vi en ”Inner Sustainability Week (den 17-21 maj 2021). Veckan var fylld av föreläsningar och aktiviteter. Här nedan hittar du fyra av föreläsningarna, varav två hålls på svenska och två på engelska.

Filmade föreläsningar

”Inre hållbarhet, från värderingar till vardag” – föreläsning av Christin Furu (på svenska)

”Vad är existentiell hälsa?” – föreläsning av Elisabet Ravelojaona (på svenska)

”Stress and inner sustainability. Tips for self-care” – lecture by Frida Kolasa (in English)

”Health, myths about health and physical activity” – lecture by Jessica Norrbom (in English)

Annika Clemes
2024-01-29