NVS har fått två nya miljö-och hållbarhetsombud

Vi välkomnar våra nya miljö- och hållbarhetsombud: Emma Swärdh och Sumonto Mitra! De fick var och en svara på några frågor, och då lät det så här:

Porträtt av Emma Swärdh respektive  Sumonto Mitra, nya miljö-och hållbarhetsombud vid NVS.
Emma Swärdh och Sumonto Mitra, nya miljö-och hållbarhetsombud vid NVS. Foto: Privata.
Porträttfoto av Sumonto Mitra, avdelningen för klinisk geriatrik, nytt miljö- och hållbarhetsombud vid NVS.
Sumonto Mitra, avdelningen för klinisk geriatrik, nytt miljö- och hållbarhetsombud vid NVS. Foto: Privat.

”Vi kan alla som individer tillsammans bidra till att göra större avtryck i miljö- och hållbarhetsaspekterna”

Vad var det som fick dig att söka uppdraget som miljö- och hållbarhetsombud?
– I detta uppdrag såg jag en stor möjlighet att bidra till de pågående målen för hållbar utveckling (SDG), som sattes upp av FN och utformade för fred och välstånd för människor och planeten, nu och i framtiden. Vi kan alla som individer tillsammans bidra till att göra större avtryck i miljö- och hållbarhetsaspekterna för kommande generationer.

Vad är det viktigaste för dig att ta tag i nu när du kliver på detta uppdrag?
– NVS samordnar med centrala KI för att formulera språngbrädor för att uppfylla de globala målen 2030, och har gjort ett bra jobb under de senaste åren för att identifiera kärnområden där vi kan genomföra hållbar utveckling. Vi ser fram emot att fortsätta dessa ansträngningar och genomföra tankarna i handling.

Hur tycker du generellt att KI arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågorna och hur ligger NVS till i förhållande till det?
– KI strävar efter att vara en av de ledande när det gäller att implementera globala mål nationellt och internationellt, och NVS följer KI:s vision mycket noga.

Porträttfoto av Emma Swärdh, avdelningen för fysioterapi, nytt miljö- och hållbarhetsombud vid NVS.
Emma Swärdh, avdelningen för fysioterapi, nytt miljö- och hållbarhetsombud vid NVS. Foto: Privat.

”Både vi själva som medarbetare och våra studenter kan bli förändringsagenter för hållbar utveckling”

Vad var det som fick dig att söka uppdraget som miljö- och hållbarhetsombud?
– Jag har i över ett decennium haft ett aktivt hållbarhetstänk privat, som först senaste året har spillt över på mitt arbetsliv gällande undervisning och forskning inom fysioterapi. Jag har med intresse följt arbetet kring hållbar utveckling på KI utifrån UKÄ:s utredning, klimatramverket och KI Strategi 2030 och undervisar nu även själv kring de globala målen inom fysioterapeutprogrammet. Jag ser detta uppdrag som en fantastisk möjlighet att verka för att NVS med dess tunga utbildningsansvar på KI kan guida medarbetare och studenter till att bli en mer hållbar institution som ligger i framkant gällande arbetet för att uppå de globala målen.

Vad är det viktigaste för dig att ta tag i nu när du kliver på detta uppdrag?
– Att verka för hållbar utveckling handlar för mig om att arbeta med både beteende, kunskap och lärande, både bland medarbetare och studenter. Ett första steg kan därför vara att inventera och sedan verka för förändrade attityder, normer och värderingar kring hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar ofta om komplexa frågor men jag vill arbeta för att vi på NVS finner konkreta lösningar på vissa av utmaningarna, och dessutom tar vara på de resurser, ytor och intressen som finns för att belysa hur vi skapar en hållbar framtida hälso- och sjukvård. Dagens lärare på NVS står även inför helt nya pedagogiska utmaningar då det gäller att förbereda framtidens hälso- och sjukvårdspersonal och forskare inför ett arbete i en ekologiskt osäker framtida antropocen värld. Jag vill därför bidra till att skapa nya arenor för dialog och pedagogisk utveckling på NVS. Både vi själva som medarbetare och våra studenter kan bli förändringsagenter för hållbar utveckling genom att förändra gamla normer eller etablera nya vanor och nå ut med budskapet att NVS har en tydlig riktning för att bidra positivt till människans och planetens hälsa. 

Hur tycker du generellt att KI arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågorna och hur ligger NVS till i förhållande till det?
– KI har gjort ett fantastiskt arbete med att ta fram jättefint digitalt material på hemsidan om hållbar utveckling och för den som är intresserad finns möjlighet att botanisera i flera timmar och fördjupa kunskapen inom området. KI:s handlingsplan för miljö och klimat 2021–2024 är även den ambitiös och tydlig. Nu handlar det dock om för oss på NVS att bryta ner dessa mål till institutionsnivå på ett sätt som förankrar i just vår verksamhet. NVS behöver skapa en dialog med medarbetare och studenter och visa vägen för hur alla avdelningar kan engagera sig utifrån just deras ämnesspecialitet och på vilket sätt varje individ har en möjlighet att bidra.

December 2022

Annika Clemes
2024-04-30