Löneväxling

Du som är anställd på Karolinska Institutet kan löneväxla till pension från 23 år och längst till och med månaden innan du fyller 67 år.

Löneväxling innebär att ett avdrag görs på din bruttolön med ett valfritt belopp som placeras i ditt pensionssparande. Du väljer själv hur stort belopp som ska dras av, men det finns en övre och undre gräns för beloppets storlek. Löneväxling är förmånligt genom att bruttolönen blir lägre, vilket medför att skatten för den anställde och arbetsgivarens avgifter minskar.

För dig som har en månadslön under gränsen för intjänande av allmän pension (49 967 kr per månad för 2023) är löneväxling inte alltid förmånligt, eftersom det innebär att den allmänna pensionen blir lägre.

Villkoren i sin helhet samt blanketter finner du under rubriken dokument på denna sida.

PR
Innehållsgranskare:
2023-01-10