Löneväxling till pension

Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Erbjudandet riktar sig till samtliga anställda som arbetar 20% eller mer och får sin lön utbetald av KI.

  • Diarienummer: 1-647/2014
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: -

Sammanfattning av riktlinjerna

Att löneväxla till pension innebär att spara till extra pension på ett enkelt, individuellt och förmånligt sätt. Löneväxling till pension innebär att avdrag görs på bruttolönen med ett valfritt belopp. Det finns en övre och en undre gräns för beloppets storlek. Pengarna placeras i den valbara delen enligt pensionsavtalet PA16. Inom den valbara delen kan anställd välja vem som ska förvalta pengarna. Gör man inget eget val placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).
Se SPV:s information på www.spv.se

Löneväxling är förmånligt på det sättet att avdraget sänker bruttolönen, vilket medför att skatten för arbetstagaren och avgiften för arbetsgivaren minskar. Den som löneväxlar får dels lägre skatt, dels ett extra tillägg på fyra procent av det löneväxlade beloppet eftersom arbetsgivaren får lägre kostnad som kommer arbetstagaren till del.

Vem kan löneväxla till pension?

Erbjudandet riktar sig till samtliga anställda som arbetar 20 procent eller mer och får sin lön utbetald av KI. Anställda födda 1988 eller senare har möjlighet att löneväxla från första anställningsdagen och längst till utgången av den månad då arbetstagaren fyller 67 år. Anställda födda 1987 eller tidigare har möjlighet att löneväxla från 23 år och längst till och med kalendermånaden före den månad som arbetstagaren uppnår pensionsåldern 67 år.

Riktlinjerna i sin helhet