Ledamöter KU

Ordförande och vice ordförande

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande

Rune Brautaset, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Eric Asaba

Peter Bergman

Johanna Lanner

Jonas Sundbäck

Anna Carin Wahlberg

Johanna Zilliacus

Studentrepresentanter

Anton Korpe (MF)

Naela Hagatulah (MF)

Ilona Onval  (OF)

Facklig representant

Annica Lindkvist (Saco)

Bodil Moberg (OFR)

Henry Wölling (Seko)

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef FIR

Bengt Karlsson, controller

Maya Petrén, kommittésamordnare

Ledamöternas ansvarsområden

Läs mer om ledamöternas ansvarsområden