Ledamöter i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)

Ewa Ehrenborg

Vicerektor utbildning och ordförande i kommittén

Rune Brautaset

Vice ordförande

Lärarrepresentanter

Mikael Björnstedt

Lärarrepresentant

Kåre Buhlin

Lärarrepresentant
08-524 882 76

Johanna Lanner

Lärarrepresentant

Riitta Möller

Lärarrepresentant

Jonas Sundbäck

Lärarrepresentant

Johanna Zilliacus

Lärarrepresentant

Studentrepresentanter

Malin Granbom Koski (MF)

Astrid Östholm (MF)

Jana Pukshils (OF)

Fackliga representanter

Annica Lindkvist

Facklig representant Saco-S

Bodil Moberg

Facklig representant OFR

Henry Wölling

Facklig representant, Seco

Adjungerad ledamot

Tjänstemän

Lena Atterwall

Bitr enhetschef, huvudföredragande

Christina Joos

Samordnare i kommittén
CJ
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2023-02-16