Ledamöter i kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)

Annika Östman Wernerson

Vicerektor utbildning och ordförande i kommittén

Rune Brautaset

Vice ordförande

Lärarrepresentanter

Eric Asaba

Lärarrepresentant
08-524 838 38

Peter Bergman

Lärarrepresentant

Johanna Lanner

Lärarrepresentant

Jonas Sundbäck

Lärarrepresentant

Anna Carin Wahlberg

Lärarrepresentant

Johanna Zilliacus

Lärarrepresentant

Studentrepresentanter

Carl-Emil Lim (MF)

Armin Tabiei (MF)

Julia Westman (OF)

Fackliga representanter

Annica Lindkvist

Facklig representant Saco-S

Bodil Moberg

Facklig representant OFR

Henry Wölling

Facklig representant, Seco

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson

Avdelningschef FIR, huvudföredragande

Bengt Karlsson

Controller utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Maya Petrén

Samordnare i kommittén
08-524 867 44