Kursledare för forskarhandledarutbildningen

Kursledarens uppgift är att medverka till ett öppet diskussionsklimat och en bra dialog mellan kursdeltagare, föreläsare och kursledare genom att kursens förutsättningar och spelregler blir tydliga.

Kursledare

Kursledarna på KI:s forskarhandledarkurser är disputerade forskare med egen erfarenhet av handledning av doktorander.

Kursledarens uppgift är att vara operativt ansvarig för kursen och ansvara för att kursplanen följs och att de lärandemål som anges i kursplanen uppfylls. Kursledaren finns på plats under hela kursen och har ett särskilt ansvar för att hålla samman kursen och dess olika moment till en helhet och säkerställer att föreläsningarna får tydligt fokus på rollen som handledare på KI. Kursledaren medverkar till ett öppet diskussionsklimat och en bra dialog mellan kursdeltagare, föreläsare och kursledare genom att tydliggöra kursens förutsättningar och spelregler.

Gabrielle Paulsson-Berne

Gabrielle Paulsson-Berne

Juha Nieminen

Juha Nieminen

Wibke Jonas

Wibke Jonas

Kontakt

 

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare