KlinSim pedagogik 1

KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården.

Genom ett samarbete inom KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering) har en nationell modell för pedagogisk träning av grundläggande färdigheter och övningar tagits fram, för team som leds av instruktörer.

Om KlinSim 1

Syftet med kursen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården, för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Handledare och lärare på olika nivåer har en viktig roll för att skapa förutsättningar för lärande och själva genomföra undervisning med återkoppling.

Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs som är lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning. 

Fler steg

Efter KlinSim 1 är det möjligt att fortsätta med KlinSim pedagogik 2 och 3 som i dagsläget kan erbjudas i samarbete med andra regioner. Alternativet är att senare anmäla sig till andra instruktörskurser som CEPS och CAMST som genomförs i Stockholm.

Målgrupp

Handledare i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och lärare för samtliga utbildningsprogram, samt (blivande) simuleringsinstruktörer.

Även kollegor som tidigare deltagit i någon form av en instruktörskurs är välkomna att uppdatera sina kunskaper och få nya insikter.

Kursmål

Efter kursen kommer du att ha förståelse för lärande och lärandets villkor. Du kommer att förstå uppbyggnaden av scenarioövningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling).

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Lokal

Kursen bedrivs på plats på KI om förutsättningarna tillåter det (skulle rekommendationerna ändras blir det en digital kurs), detaljerna meddelas i god tid innan kursens start.

Kursdatum våren 2023

Kursdatum hösten 2023

Utbildare

Carina WallingstamRene Ballnus och Erica Thorwaldsdotter.

Kontakt

Rene Ballnus

Kursansvarig
RB
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-04-28