IT-tekniker vid FixIT

Vi är åtta personer som arbetar vid FixIT. Kontakta oss i första hand via vår supportmail: fixit@ki.se

IT-tekniker

Christian Dalin, IT-tekniker CNS

Christian Garheden, IT-ansvarig CNS

Dilan Dogan,  IT-tekniker KBH

Jan Sylvan, IT-tekniker OnkPat

Jan-Erik Kaarre, IT-ansvarig MMK

Jobel Teklebrhan, IT-samordnare KBH

John-Elie Charo,  IT-tekniker KBH

Zebastian Ahlberg, IT-tekniker MMK

Licensansvariga

Christian Dalin, CNS

Christian Garheden, CNS

Jan Sylvan, OnkPat

Jan-Erik Kaarre, MMK

Jobel Teklebrhan, KBH

Zebastian Ahlberg, MMK

IT-support