Skip to main content

Internationalisering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Med syfte att öka kvaliteten och mångfalden inom utbildningen och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad arbetar KI för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen. 

EH
Emma Hägg
2019-11-07
Emma Hägg