Skip to main content

Internationalisering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Med syfte att öka kvaliteten och mångfalden inom utbildningen och att förbereda KI:s studenter för arbete på en global arbetsmarknad arbetar KI för en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen. 

Internationalisation of the Curriculum på IDA-dagarna

Internationalisation of the Curriculum på IDA-dagarna

Jennifer Valcke och IoC-teamet presenterade vid UHRs Internationaliseringsdagar i Göteborg 5-6 november. Ta del av presentation och verktyg.