Interna uppdrag

Samlingssida för utlysning av interna uppdrag inom KI:s ledningsorgan och arbetsgrupper som kan sökas av personer anställda vid KI.

Universitetet uppmuntrar och förutsätter att lärare och forskare, inom ramen för sin anställning, åtar sig uppdrag och engagerar sig i universitetets ledningsorgan och arbetsgrupper. Utöver de akademiska uppdrag som tillsätts genom val utlyses kortare och längre uppdrag för särskilda frågor.

Aktuella uppdrag

Akademiska uppdrag som tillsätts genom val

För akademiska uppdrag som t.ex. vicerektor, lärarrepresentant i ledningsorganen och medlemmar i nomineringsförsamlingen finns fastställda föreskrifter för hantering av val till dessa uppdrag.

Akademiska val vid KI

ML
Innehållsgranskare:
2022-12-02