Interna kurser

På KI finns många kurser riktade till dig som medarbetare. Här listar vi interna kurser, om du saknar någon, kontakta redaktören.

Interna kurser i kalendern

KW
KI webbförvaltning
2021-06-15