Funktionskonton, sändlistor och adressbok

IT-supporten kan hjälpa dig att skapa en funktionsbrevlåda och sändlistor, till exempel om du regelbundet behöver mejla till samma grupp.

Funktionskonton

Ett funktionskonto är ett mejlkonto som är knutet till en funktion och kan användas av flera personer. Funktionsadresser för funktioner som är övergripande för hela universitetet är uppbyggda enligt principen funktion@ki.se. Funktionsadresser som är knutna till en institution eller motsvarande är uppbyggda enligt principen funktion@ins.ki.se. ”Ins” är en godkänd förkortning av institutionens namn eller motsvarande. Flera ord avgränsas med bindestreck.

Bevakningen av funktionskonton regleras även i riktlinjerna för e-post.

Ansök om ett funktionskonto

Beställningsblankett funktionskonto

Fyll i blanketten. Låt den administrativa chefen på din institution skriva under den. Skanna in blanketten och skapa ett ärende och bifoga underskriven blankett på KI IT Självhjälpsportalen.

Stängning av funktionskonton

Vänligen meddela IT-supporten när funktionskontot inte längre används. Supporten skickar en gång om året mejl till mindre använda funktionskonton. Svara på detta mejl om ditt konto ska finnas kvar.

Manualer

Funktionskonton i Outlook

Funktionskonton i webbmejl

Sändlistor

När du ska mejla en viss grupp av personer upprepade gånger kan IT-supporten sätta upp interna eller externa mejllistor. Riktlinjerna för e-post reglerar utskicken av massmejl.

Externa sändlistor kan innehålla båda interna och externa mejladresser. I interna listor ingår bara adresser inom Karolinska Institutet.

Fyll i blanketten. Låt den administrativa chefen på din institution skriva under den. Skanna in blanketten och skapa ett ärende och bifoga underskriven blankett på KI IT Självserviceportalen.

KI har även ett system för utskick av nyhetsbrev.

Adressboken – global adresslista

Adressboken i Outlook kallas för global adresslista. Börja skriva ett namn i adressfältet. Tryck sedan ctrl och k . Du får upp alla adresser för respektive namn. Du kan också klicka på ”Till”.

Kontakt

Vid frågor kan du vända dig till IT-supporten