Planerade kurser inom forskarutbildningsprogrammen

Är du doktorand eller postdoktor och behöver planera vilka kurser du ska söka? På den engelska språkversionen av denna sida finns en långsiktig plan för kursutbudet inom forskarutbildningsprogrammen. Planeringen kan komma att ändras och det slutliga utbudet presenteras två gånger per år i kurskatalogen för nästkommande termin.

Ett grönt äpple på en stapel av böcker Foto: Lilian Pagrot

Kurser listade per program

Kursutbudet på denna sidas engelska motsvarighet presenteras under respektive forskarutbildningsprogram. Kurser som ges i samarbete mellan två eller flera program listas under alla relevanta program.

Som doktorand eller postdoktor kan du välja fritt bland de kurser som erbjuds, oavsett programtillhörighet.

Observera att sidan endast listar kurser som ges inom ramen för forskarutbildningsprogrammen. Om du letar efter obligatoriska/allmänvetenskapliga kurser hittar du dessa på sidan Kurskrav och val av kurser för doktorander.

Uppdatering av listan görs av respektive forskarutbildningsprogram.

För att hitta en kurs

Sök på sidan (Ctrl+F) för att hitta en specifik kurs. Du kan söka på kurskod eller ord i titeln. 

Kursplanen kan nås i Fubas med din KI-inloggning. Följ instruktionerna för hur du hittar en kursplan (i PDF)

Ansökan till kurser

Ansökan till kurser görs via kurskatalogen. Denna, samt kvarvarande platser på innevarande termins kurser, hittar du på sidan Kurskatalog och lediga kursplatser. Förbered din ansökan genom att läsa informationen om att söka forskarutbildningskurser.