Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V)

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) arrangerar ett bredd utbud av lärandeaktiviteter för doktorander inom vårdvetenskap, och dessutom erbjuder samlingsplatser för utbyte av erfarenheter. Forskningsområdet vårdvetenskap definieras utifrån det breda perspektivet och inkluderar studier av komplexa vårdprocesser, vars metodik återfinns inom såväl natur-, human-, och samhällsvetenskaplig som teknologiska vetenskaper.

Foto: No copyright
Stacked stones in balance Foto: No copyright

Samarbeten på Karolinska Institutet