Personrörlighetsprojekt för KI anställda

Genom ett lärosätesövergripande projekt har flera medarbetare haft möjligheten att tillbringa en del av din arbetstid i en extern organisation.

Genom projektet PAUS, Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan, har KI stimulerat till ökad samverkan med omgivande samhället. Projektet har varit en sektorsövergripande satsning som möjliggjort att flera lärosäten samtidigt har genomfört vistelser där gemensamt lärande och erfarenhetsutbyten ökar möjligheterna för utveckling inom området.Under två omgångar har därför åtta KI-medarbetare, under 2018 och 2019, fått möjlighet att vinna erfarenhet från andra arbetsplatser.

Syftet med möjligheten var att:

 • Möjliggöra för lärare, forskare och teknisk/administrativ personal att genomföra ett tidsbegränsat uppdrag på ett företag eller annan organisation utanför akademin, vilket genererar ny kunskap och nya perspektiv till KI:s utbildning, forskning och verksamhet.

 • Skapa mervärde för bägge parter genom etablerandet av nya samarbeten, till exempel examensarbeten och forskningssamarbeten.

 • Främja personrörlighet och ingår som en integrerad del av lärosätets samverkansstrategi.

Kriterier

Ansökan var öppen för samtliga KI-anställda; lärare, forskare och administrativ/teknisk personal. KI uppmuntrar till samverkan med nya organisationer, likväl som till utökade samarbeten inom KI:s redan etablerade partnerskap.

Uppdragets karaktär

 • Berikande för samarbetet mellan KI och mottagande part.
 • Definierat och en del av pågående verksamhet hos mottagande part.
 • En utmaning och ge den sökande möjlighet att utveckla sin kompetens.

Ett uppdrag innebar 20 procent av heltid under max sex månader. Uppdraget hos mottagande part rekommenderades att ske minst en dag i veckan men initialt gärna två eller fler dagar i veckan. 

De antagna till KI:s personrörlighetsomgång 1, hösten 2018

 • Nina Bandmann, universitetsförvaltningen har samverkat med Life Science-kontoret vid Regeringskansliet

 • Stefano Bonacina, institutionen för lärande, informatik, management och etik har samverkat med Swedish Standards Institute

 • Mia von Knorring, institutionen för lärande, informatik, management och etik har samverkat med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

 • Torbjörn Vestberg, institutionen för klinisk neurovetenskap har samverkat med Derome AB.

Läs om vad de antagna arbetade med, vilka erfarenheter de fick och hur de upplevde sin tid i en extern organisation. Läs mer om projektdeltagarna 2018

De antagna till KI:s personrörlighetsomgång 2, hösten 2019

 • Anna Beronius på institutionen för miljömedicin har samverkat med Kemikalieinspektionen (KEMI) 
   
 • Anna Kågesten på institutionen för global folkhälsa har samverkat med Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) 
   
 • Veronica Lindström på institutionen för neurobiologi, vård och samhälle har samverkat med Crash Course AB. 

Läs om vad de antagna 2019 arbetade med och vad de har tagit med sig tillbaka till KI.
 

En intressant blogg skriven av deltagarna vid Södertörns högskola där de samlat inspiration och resultat från projektet PAUS.

Projektet PAUS är ett delprojekt inom det övergripande projektet SKISS - Stärka KI:s Strategiska Samverkanskapacitet

2024-05-24