Databearbetning och utökat statistikstöd

Har du behov av utökat statistiskt stöd finns det möjlighet att kontakta KI:s interna stödverksamheter eller avropa från KI:s ramavtal för statistiska tjänster. Utökat stöd kan till exempel vara aktuellt när du behöver mer långvarigt stöd med utförande, exempelvis vid beräkningar, databearbetning och statistiskt analysstöd.

Biostatistisk konsultationservice inom KI

The Biostatistics Core Facility

The Karolinska Institutet Biostatistics Core Facility provides biostatistical collaboration and support to medical and public health research. It aims to ensure that experimental designs, data analyses, and interpretation and dissemination of research findings take advantage of the most efficient and innovative methods in biostatistics.

Områden där vi har betydande erfarenhet:

 • Expertise for the planning, conduct, analysis and interpretation and dissemination of research findings from clinical trials, epidemiologic and population-based studies, experiments in basic research, and other types of studies; 
 • Advice and support in the preparation of grant applications; 
 • Assistance with setup and management of high-quality databases, perform regular data quality checks, data entry, and data cleaning; and 
 •  Education in the areas of study design, data collection, computerization, and statistical methods

Kontakt: biostatcore@ki.se.

Enheten för medicinsk statistik

The Medical Statistics Unit (MedStat) main area of expertise is regression modelling. In particular, model selection and mixed effects models. Other areas of expertise are survival analysis, Bayesian statistics and spatial statistics.

Områden där vi har betydande erfarenhet

 • Data management, 
 • Planning and analysis of observational studies, 
 • Analysis of randomized controlled trials, and scientific writing.
 • Excellent programming skills in R and STATA.

Kontakt: medstat@ki.se
 

 

Biostatistisk konsultationsservice från leverantörer med ramavtal

För att beställa biostatistiska tjänster från en extern leverantör behöver du avropa. Avrop görs genom att beställaren skickar en förfrågan till en eller flera ramavtalsleverantörer där den har specificerat sitt uppdrag. Beställaren väljer sedan den ramavtalsleverantör som bäst kan tillgodose behovet för det aktuella uppdraget.

Red Door Analytics

Vi är specialiserade på statistisk rådgivning inom medicinsk forskning, med särskilt fokus på överlevnadsanalysstudier, skräddarsydd utveckling av mjukvarupaket och kurser i biostatistik. 

Områden där vi har betydande erfarenhet:

 • Överlevnadsanalys
 • Longitudinella studier
 • Joint modellering
 • Epidemiologisk design 
 • Konkurrerande risker & flertillståndsmodeller
 • Prediktionsmodeller
 • Simulering
 •  Kausal inferens
 • Mjukvarupaket

Kontakt: contact@reddooranalytics.se


Statistikakademin

Våra statistiker kan utföra analyser för att identifiera mönster, trender och samband. Vårt arbete präglas av en mycket hög servicenivå med undersökningar som ger dig nya insikter och infallsvinklar. 

Områden där vi har betydande erfarenhet:

 • Statistiska analyser
 • Data- & grafhantering
 • 22 kursdagar i SPSS, R, Stata & Statistica
 • Poweranalyser
 • Urvalsberäkning 
 • Beräkning av effektnivå
 • Kliniska prövningar
 • Statistisk analysplan
 • Projektledning

Kontakt: Jesper Berggren, info@statistikakademin.se

 

Statistiska Konsultgruppen Sweden

Vi har 40 års erfarenhet från de flesta områden inom medicinsk statistik och alla faser av kliniska prövningar. Vi bistår forskare med statistisk expertis och konsultationer rörande ex. studiedesign och studieprotokoll, statistisk analysplan och val av statistiska metoder, datahantering och statistisk analys, samt rapportering av resultat i vetenskapliga publikationer. 

Områden där vi har betydande erfarenhet:

 • Randomiserade kliniska studier
 • Registerstudier
 • Observationsstudier
 • Kliniska prediktionsmodeller 
 • Maskininlärning och AI

Kontakt: henrik.imberg@stat-grp.se
 

SDS Life Science
 

Statisticon

Checklista för att anlita externt stöd:

Frågor att tänka igenom innan du beställer externt stöd:

 • Vad handlar uppdraget om?
 • Val av företag kan baseras på företagets erfarenhet av liknande uppdrag, 
 • Vilken omfattning har uppdraget? 
 • Vilken typ av tjänst önskar du – endast rådgivning eller även databearbetning, programmering och analys?
 • Har du behov av att arbetet görs i ett visst programmeringsspråk, ex. för att själv kunna reproducera forskningsresultaten?
 • När ska uppdraget levereras?
 • Innehåller datan några personuppgifter eller andra konfidentiella data?
 • Vilken budget finns för uppdraget? 
 • Uppskatta hur många timmar förväntas gå åt? Här kan du behöva hjälp av företaget.

Kontakt

För övergripande frågor vänligen kontakta Cecilia Lundholm

Maja Rudolphson
2024-06-24