Om klinisk forskning

Klinisk forskning omfattar experiment eller observationer som är utformade för att svara på specifika frågor som påverkar människors hälsa. Det finns olika typer av klinisk forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet. Klinisk forskning tar form i olika designer. Några av de olika typer av klinisk forskning som bedrivs vid KI beskrivs därefter.

clinical
Foto: MS

Vad är klinisk forskning?

Klinisk forskning är en gren av livsvetenskap som utvärderar mediciner, apparater, diagnostiska produkter, behandlingsregimer, beteendeinsatser, förebyggande insatser och andra insatser för att förbättra människors hälsa. Dessa kan användas för förebyggande, behandling, diagnos eller för att lindra symtom på en sjukdom. Olika typer av klinisk forskning bedrivs utifrån de specifika frågeställningar.

Typer av klinisk forskning

Nedan beskrivs några av de olika typer av klinisk forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet.

 • Behandlingsforskning involverar i allmänhet en intervention som medicinering, psykoterapi, nya apparater eller nya metoder för kirurgi eller strålbehandling.
 • Förebyggande forskning letar efter bättre sätt att förhindra sjukdomar att utvecklas eller återkommer. Olika typer av förebyggande forskning kan studera mediciner, vitaminer, vacciner, mineraler eller livsstilsförändringar.
 • Diagnostisk forskning hänvisar till praxis att leta efter bättre sätt att identifiera en viss störning eller tillstånd.
 • Screeningforskning syftar till att hitta de bästa sätten att upptäcka vissa störningar eller hälsotillstånd.
 • Forskning om livskvalitet utforskar sätt att förbättra komforten och livskvaliteten för individer med en kronisk sjukdom.
 • Genetiska studier syfta till att förbättra förutsägelsen av störningar genom att identifiera och förstå hur gener och sjukdomar kan vara relaterade. Forskning inom detta område kan undersöka hur en persons gener gör att han eller hon mer eller mindre riskerar att utveckla en sjukdom. Detta kan leda till utveckling av skräddarsydda behandlingar baserade på en patients genetiska sammansättning.
 • Epidemiologiska studier försöka identifiera mönster, risker, orsaker och kontroll av sjukdomar i grupper av människor.

Faser av kliniska prövningar

Kliniska prövningar är en typ av klinisk forskning utformad för att utvärdera och testa nya interventioner som nya prövningsmediciner eller apparat produkter. Kliniska prövningar genomförs ofta i fyra faser. Prövningen i varje fas har ett särskilt syfte att hjälpa till att svara på specifika frågor vid olika perioder under den kliniska prövningsprocessen.

phase

Fas I

 • Forskare testar ett experimentellt läkemedel eller behandling i en liten grupp människor för första gången. Forskarna utvärderar behandlingens säkerhet, bestämmer ett säkert dosintervall och identifierar biverkningar.

Fas II

 • Det experimentella läkemedlet eller behandlingen ges till en större grupp människor för att se om det är effektivt och för att ytterligare utvärdera dess säkerhet.

Fas III

 • Det experimentella studieläkemedlet eller behandlingen ges till stora grupper av människor. Forskare bekräftar dess effektivitet, övervakar biverkningar, jämför det med vanliga behandlingar och samlar in information som gör att det experimentella läkemedlet eller behandlingen kan användas på ett säkert sätt.

Fas IV

 • Studier efter marknadsföring som utförs efter att en behandling har godkänts för användning av EMA eller FDA ger ytterligare information inklusive behandlingen eller läkemedlets risker, fördelar och bästa användning.
SP
Innehållsgranskare:
Nikolaos Volakakis
2023-10-04