Dekorativ bild

Registrering och rapportering av kliniska studier vid KI

Här finns samlad information kring allt du behöver tänka på när du ska registrera en klinisk läkemedelsprövning eller klinisk studie i ett kliniskt prövningsregister och rapportera resultat efter studieavslut. Du hittar svar på vilka studier som ska registreras, var de ska registreras och hur du går tillväga.

Foto: N/A