Introduktion till REDCap

Research Electronic Data Capture (REDCap) är en webbapplikation där man kan skapa och hantera enkäter och formulär som ett sätt att samla in och analysera kliniska data. Tjänsten gör det möjligt för forskare att samla in, hantera och rapportera kliniska forskningsdata på ett säkert sätt.

redcap

REDCap – elektronisk datainsamling vid kliniska studier

Karolinska Institutet (KI) erbjuder REDCap som en applikation för säker datainsamling vid kliniska studier för att samla in, hantera och rapportera kliniska forskningsdata. Tjänsten möjliggör datainsamling i realtid och/eller offline datainsamling. 

I KI REDCap sparas all data på lokala KI servrar och säkerhetskopieras var 24e timme. All nätverkstrafik till och från REDCap är krypterad och för att få tillgång till databasen krävs inloggning med lösenord. I REDCap finns även så kallade “audit trails” för att logga dataändringar och användaraktivitet. Som projektägare kan du bjuda in andra medlemmar från din forskningsgrupp till ditt REDCap projekt och till varje medlem kan du tilldela olika access-nivåer om nödvändigt.

För mer information om hur du får tillgång till REDCap på KI, se vår hemsida om Tillgång till REDCap och skapa/hantera projekt.

REDCap verktyg

REDCap används främst för att skapa frågeformulär eller webbaserade case report formulär för att samla in kliniska data. Applikationen innehåller många olika verktyg och nedan hittar du en kort beskrivning av de mest använda.

 • Skapa projekt Online/Offline – Projekt i REDCap kan skapas antingen via en online metod i din webbläsare genom att använda “Online Designer” verktyget eller via en offline metod genom att skapa en ”data dictionary”-mall i Microsoft Excel, som sedan kan laddas upp i REDCap.
 • Schemaläggning – Den inbyggda projektkalendern och schemaläggningsmodulen tillåter dig att organisera kritiska steg i studien så som patientbesök.
 • Avancerade verktyg – När du designer din enkät/formulär i REDCap kan du använda avancerade verktyg så att du kan anpassa din enkät utefter dina behov (t.ex. validering, beräkningar, filuppladdning m.fl. användbara funktioner).
 • Spara datainsamlingsinstrument som PDF – Enkäter och formulär kan skrivas ut i PDF-format så att data kan samlas in offline om det skulle behövas.
 • Hantera enkelt en kontaktlista över enkätmottagare eller skapa en enkätlänk – Genom att använda REDCaps enkätverktyg kan användaren samla in anonyma svar eller spåra och identifiera svar från deltagarna genom att:
  • Skicka en enkätlänk via mail
  • Manuellt mata in data i REDCap, och/eller
  • Lägga en enkätlänk på sin hemsida
 • Mobil appen – REDCap användare kan samla in data via REDCaps mobil app som kan laddas ner på en Android eller iOS platta eller mobiltelefon. Data kan samlas in i ett offline-läge på den enheten och sedan synkroniseras tillbaka till REDCap-projektet på online servern.
 • Exportera data till vanligt använda dataanalysprogram – All data som matas in i REDCap kan automatiskt exporteras till Microsoft Excel, SAS, Stata, R, eller SPSS för efterföljande dataanalys.
 • Ad-hoc rapportering – Man kan när som helst under projektets gång skapa anpassade rapporter över sin insamlade data. Dessa kan ses antingen direkt i REDCap eller laddas ner.

GDPR efterlevnad

REDCap kan användas för insamling av data som omfattas av GDPR. I enighet med GPDR bör lagrad data vara pseudonymiserade så att data inte kan kopplas till en specifik individ utan ytterligare information. Under “User Rights”-funktionen i REDCap kan man begränsa tillgång för användare så att endast Principle Investigator (PI) kan se och exportera identifierare från ett dataset. REDCap kan även ta bort identifierare från ett dataset innan man exporterar det för analys. Pseudonymiserade persondata omfattas fortfarande av GDPR.

Det är upp till varje projektägare att säkra att inga känsliga persondata delas med externa användare utan att först ha relevanta avtal på plats samt att inga känsliga persondata lagras i REDCap utan att först avidentifiera sin data.

EE
Innehållsgranskare:
Elin Eneberg Kecik
2023-03-23