Anvisningar för mottagande av donationer

Syftet med dessa anvisningar är att säkerställa att donationsärenden handläggs på ett enhetligt sätt inom Karolinska Institutet genom att tydliggöra beredningen av dessa ärenden.

  • Diarienummer: 2-5362/2018
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: Juridiska avdelningen, Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer, Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Ekonomiavdelningen

Sammanfattning av anvisningarna

Dessa anvisningar utgör ett komplement till Regler för mottagande av donationer och beskriver hur donationsärenden ska handläggas. Anvisningarna gäller för myndigheten Karolinska Institutet (KI) eller den som representerar KI.

Anvisningarna i sin helhet