Forskarhandledarutbildning - Grundkurs

Kursen är obligatorisk för den som ska registreras som huvudhandledare för en doktorand och inte tidigare har fört en doktorand till svensk doktorsexamen.

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Under kursen ges många tillfällen till diskussion kring olika aspekter av handledarrollen. Deltagarna får en grundläggande kunskap om de regler som berör forskarhandledningen och hur olika faser och problem under utbildningen kan hanteras.

De moment som ingår i kursen är:

  • handledning - roller, ansvar och kommunikation
  • handledaren och några juridiska arenor
  • forskningsetik
  • mångfald och likabehandling
  • interkulturell kommunikation
  • forskarutbildningen på KI
  • lärandemål
  • regler för utbildning på forskarnivå vid KI
  • rekrytering av doktorander
  • ett enskilt skrivarbete

Omfattning

Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier. Kursen omfattar fem heldagar bestående av föreläsningar varvade med grupparbeten samt ett enskilt skrivarbete.

Behörighet och urval

Kursen riktar sig till aktiva forskare på KI eller något av KI:s partneruniversitet. Behörig är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått Webbkurs för forskarhandledare (webbkursen ska göras innan kursstart med godkänt resultat).

Vid fördelningen av kursplatser ges prioritet till de forskare som ännu inte varit huvudhandledare till minst en doktorand som avlagt svensk doktorsexamen och som kommer att registreras som huvudhandledare inom det närmaste halvåret.

Webbkurs

I kursen ingår webbkursen "Webbkurs för Forskarhandledare" som ska genomföras innan kursstart. Webbkursen ligger i Canvas och för att få behörighet kan du kontakta utbildningshandläggaren.

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att huvudhandledare fr.o.m. den 1 april 2016 ska ha ett godkänt resultat från "webbkursen för forskarhandledare" som inte är äldre än 5 år då en ny doktorand antas.

Läs mer om webbkursen här.

Antal deltagare

Kurserna kan maximalt ha 32 deltagare.

Kurser hösten 2021

GK3 - 27-30 september

Språk: Engelska
Kursdatum: 27-30 september
Plats: Digitalt på Zoom

Anmälan är stängd

Sista dagen för anmälan 11 augusti.


GK4 - 8-11 november

Språk: Engelska
Kursdatum: 8-11 november
Plats: Campus Solna

Anmäl dig här 

Sista dagen för anmälan 25 september

Kurser våren 2022

GK1 - 14-17 mars

Språk: Engelska
Kursdatum: 14-17 mars
Plats: mer information kommer

Anmäl dig här 

Sista dagen för anmälan 24 januari.


GK2 - 9-12 maj

Språk: Engelska
Kursdatum: 9-12 maj
Plats: mer information kommer

Anmäl dig här (öppnar i november)

Sista dagen för anmälan är i mars

 

Kursledare

Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Gabrielle Paulsson-Berne

Pedagogisk utvecklare
Högskoleförlagd pedagogik
TL Undervisning och lärande

Kontakt

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
LearnTech
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik