Skip to main content

Forskarhandledarutbildning - Grundkurs

Kursen är obligatorisk för den som ska registreras som huvudhandledare för en doktorand och inte tidigare har fört en doktorand till svensk doktorsexamen.

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Under kursen ges många tillfällen till diskussion kring olika aspekter av handledarrollen. Deltagarna får en grundläggande kunskap om de regler som berör forskarhandledningen och hur olika faser och problem under utbildningen kan hanteras.

De moment som ingår i kursen är:

  • handledning - roller, ansvar och kommunikation
  • handledaren och några juridiska arenor
  • forskningsetik
  • mångfald och likabehandling
  • interkulturell kommunikation
  • forskarutbildningen på KI
  • lärandemål
  • regler för utbildning på forskarnivå vid KI
  • rekrytering av doktorander
  • ett enskilt skrivarbete

Omfattning

Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier. Kursen omfattar fem heldagar bestående av föreläsningar varvade med grupparbeten samt ett enskilt skrivarbete.

Behörighet och urval

Kursen riktar sig till aktiva forskare på KI eller något av KI:s partneruniversitet. Behörig är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått Webbkurs för forskarhandledare (webbkursen ska göras innan kursstart med godkänt resultat).

Vid fördelningen av kursplatser ges prioritet till de forskare som ännu inte varit huvudhandledare till minst en doktorand som avlagt svensk doktorsexamen och som kommer att registreras som huvudhandledare inom det närmaste halvåret.

Webbkurser

I kursen ingår två webbkurser: "Webbkurs för Forskarhandledare" och "Karolinska Institutet’s online course on equal treatment". Dessa ska genomföras innan kursstart.

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att huvudhandledare fr.o.m. den 1 april 2016 ska ha ett godkänt resultat från "webbkursen för forskarhandledare" som inte är äldre än 5 år då en ny doktorand antas.

Mer information om webbkurs för forskarhandledare

Antal deltagare

Kurserna kan maximalt ha 35 deltagare.

Kurser hösten 2019

Kurs 1

Språk: Engelska
Kursdatum: 9-12 september 2019
Plats: Campus Flemingsberg/Huddinge
Anmälan är stängd

Kurs 2

Språk: Engelska
Kursdatum: 4-7 november 2019
Plats: Campus Solna
Anmälan är stängd
 

Kurser våren 2020

Kurs 1

Språk: Engelska
Kursdatum: 9-12 mars 2020
Plats: Campus Solna
Anmäl dig här
(Anmälningsperiod 5 sept - 30 nov)

Kurs 2

Språk: Engelska
Kursdatum: 11-14 maj 2020
Plats: Campus Flemingsberg
Anmäl dig här
(Anmälningsperiod 1 dec - 1 mars)

Kursledare

08-123 939 07
H1.Neurogeriatrik.Karlström
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
076-864 93 48
C3.FyFa.Translationell farmakologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Kontakt

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
08-524 836 38
C7.Lärande.Tomson.LearnTech
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik