Forskarhandledarutbildning - Grundkurs

Kursen är obligatorisk för den som ska registreras som huvudhandledare för en doktorand och inte tidigare har fört en doktorand till svensk doktorsexamen.

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Under kursen ges många tillfällen till diskussion kring olika aspekter av handledarrollen. Deltagarna får en grundläggande kunskap om de regler som berör forskarhandledningen och hur olika faser och problem under utbildningen kan hanteras.

De moment som ingår i kursen är:

  • handledning - roller, ansvar och kommunikation
  • handledaren och några juridiska arenor
  • forskningsetik
  • mångfald och likabehandling
  • interkulturell kommunikation
  • forskarutbildningen på KI
  • lärandemål
  • regler för utbildning på forskarnivå vid KI
  • rekrytering av doktorander
  • ett enskilt skrivarbete

Omfattning

Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier. Kursen omfattar fem heldagar bestående av föreläsningar varvade med grupparbeten samt ett enskilt skrivarbete.

Behörighet och urval

Kursen riktar sig till aktiva forskare på KI eller något av KI:s partneruniversitet. Behörig är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått Webbkurs för forskarhandledare (webbkursen ska göras innan kursstart med godkänt resultat).

Vid fördelningen av kursplatser ges prioritet till de forskare som ännu inte varit huvudhandledare till minst en doktorand som avlagt svensk doktorsexamen och som kommer att registreras som huvudhandledare inom det närmaste halvåret.

Webbkurs

I kursen ingår webbkursen "Webbkurs för Forskarhandledare" som ska genomföras innan kursstart. Webbkursen ligger i Canvas och för att få behörighet kan du kontakta utbildningshandläggaren.

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att huvudhandledare fr.o.m. den 1 april 2016 ska ha ett godkänt resultat från "webbkursen för forskarhandledare" som inte är äldre än 5 år då en ny doktorand antas.

Läs mer om webbkursen här.

Antal deltagare

Kurserna kan maximalt ha 32 deltagare.

Kurser hösten 2024

GK3 - 16-19 September 

Språk: Engelska
Plats: Campus Flemingsberg

Anmälan öppnas i mars 2024

Anmäl dig här

Anmälan öppen: 15 mars - 15 april

GK4 - 18-21 November 

Språk: Engelska
Plats: Campus Solna

Anmälan öppnar i april 2024

Anmäl dig här

Anmälan öppen: 16 april - 17 maj

 

Kurser våren 2024

GK1 - 4-7 mars

Språk: Engelska
Plats: Campus Solna

Anmälan är stängd

Anmälan öppen: 15 september - 30 november

GK2 - 20-23 maj

Språk: Engelska
Plats: Campus Flemingsberg

Anmälan är stängd

Anmälan öppen: 14 december - 20 januari

Kursledare

Profile image

Gabrielle Paulsson-Berne

Pedagogisk Utvecklare
852483472

Kontakt

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
EL
Innehållsgranskare:
Elisabet Lindgren
2024-02-13