Skip to main content

Formativ bedömning

Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.

Omfattning och förutsättningar

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier och omfattar sju schemabundna dagar. Utöver detta tillkommer eget arbete, motsvarande cirka tre dagar, för inläsning av litteratur och genomförande av uppgifter. Möjlighet till nätuppkoppling under kursen behövs. Närvaro på schemabundna dagar är obligatorisk.

Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och landstingsanställda som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagaren själv. Maximalt antal deltagare är 26 personer.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som är lärare/handledare med grundläggande högskolepedagogisk utbildning (3-5 veckor), motsvarande till exempel PUL, PULK, PULD, PULS, GHP, GHPD eller HPK.

Kursens innehåll

  • Formativ bedömning och lärande
  • Formativ och summativ bedömning
  • Metoder och förhållningssätt vid formativ bedömning

Kursen tar sin utgångspunkt i lärarens egen undervisning/handledning och utveckling av densamma. Kursen baseras på teorier om studenters lärande, återkoppling, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete.

Kommentarer från tidigare kursdeltagare:
”…givande kurs med direkt användning i det praktiska arbetet.”
”Mycket bra kurs som fungerat som en energikick…”
”Mycket bra kurs, borde vara obligatorisk.”

Meritering

Kursen räknas som meriterande och godkänns vid ansökan om docentur eller anställning som universitetsadjunkt/universitetslektor vi KI. Kursen ger dock inte högskolepoäng utan motsvarar två veckors högskolestudier. Efter avslutade studier får godkänd deltagare ett kursintyg. För den som önskar tillgodoräkna sig kursen som en del i forskarutbildning ska ansökan om detta och registrering av poäng göras via studierektor vid den egna institutionen.

Kursdatum

14-15 september, 29-30 september, 13-14 oktober och 2 november eller 5 november.

Anmälan

Anmäl dig till kursen i Formativ bedömning

Kursbeskrivning

Kontakt