Företagshälsa - information för chefer och HR

Företagshälsan finns till som en expertresurs för att stödja KI som arbetsgivare att inom arbetsmiljöområdet arbeta både pro- pre- och re-aktivt, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra verksamheter.  

Du som är chef eller arbetar inom HR kan beställa samtliga tjänster som ingår i avtalet. Vissa tjänster bekostas av centrala medel medan andra tjänster bekostas av Institutionen eller enheten (lokalt). Grundregeln är att lagstadgade tjänster som exempelvis medicinska kontroller, exponeringsmätningar, vissa vaccinationer e t c går på gemensamma medel medan individärenden, hälsotester e t c är upp till respektive chef och institution.

För att läsa mer om tjänsternas innehåll - klicka på länken uppe till höger "Tjänster hos Avonova".

Tidsbokning per telefon eller via Avonovaportalen 

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt med något av Avonovas Hälsocenter eller via Avonovaportalen. Vanligtvis har Administrativa chefer och HR tillgång till Avonovaportalen. 

Avonova har som regel möjlighet att ge en tid samma dag för omhändertagande av stickskador vid risk för blodsmitta samt akuta krissituationer t.ex. vid hot och våld. 

För rådgivning och tidsbokning hänvisas till Avonova Hälsocenter.  Specifika frågor gällande vaccination hänvisas till Hälsocenter Kungsholmen. 

Uteblivet besök eller sent återbud (mindre än 24 timmar före inbokat besök debiteras). 

Speciella beställningsrutiner

För beställning av medicinska kontroller och vaccinationer vid arbete med försöksdjursverksamhet samt humanmaterial kan du läsa mer i rutan "Mer om det här ämnet".

IG
Innehållsgranskare:
2023-08-30