Företagshälsa - information för chefer och HR

Till Företagshälsan vänder du dig som chef i frågor som gäller arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Avonova Hälsa är KI:s avtalade företagshälsovårdsleverantör inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Företagshälsan finns till som en expertresurs för att stödja KI som arbetsgivare att inom arbetsmiljöområdet arbeta både pro- pre- och re-aktivt, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra verksamheter. Flera av tjänsterna, som till exempel "Stresshantering" och "Utredning kränkande särbehandling" kan, om du som chef så önskar, även avropa i proaktivt syfte. 

Exempel på tjänster som företagshälsan tillhandahåller

Beställa tjänster och boka tid 

Du som är chef eller arbetar inom HR kan beställa samtliga tjänster som ingår i avtalet och genom att klicka på någon av tjänsterna ovan kan du läsa mer om vad tjänsten innebär. 

Du kan alltid ringa till valfritt Hälsocenter och få rådgivning kring vilken tjänst som passar bäst för de behov du/ni har. 

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt med något av Avonovas Hälsocenter, via mail eller via Avonovaportalen. Uteblivet besök eller sent återbud (mindre än 24 timmar) före inbokat besök debiteras.  

Företagshälsans personal arbetar under sekretess. 

Vad behöver du som chef informera om?

Informera gärna dina medarbetare (anställda eller stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer) om att de själva kan beställa följande tjänster genom att kontakta valfritt Hälsocenter via telefon eller mail: 

  • Eget Anonymt Besök (EAB)

Två besök per år hos en valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog).  

Om fler besök behövs ska dessa förankras med dig som chef eller HR på institution och medarbetaren och/eller personal från Avonova kommer att kontakta dig för att du i samråd med Avonova, ska kunna avgöra om medarbetaren behöver fler än de två ”Egna Anonyma Besöken” och vad som i så fall behövs för att komma vidare och undvika ohälsa eller sjukfrånvaro. 

  • Akuta åtgärder vid stickskada eller blodsmitta (för nollprover) 

Helger och kvällar kontaktas ordinarie vård enligt rutiner på arbetsstället. Tänk även på att kolla att händelsen rapporteras internt i Incidentrapporteringssystemet. 

  • Vaccination mot  Hepatit B, vid behov också mot Hepatit A + B

Vid nyanställning av medarbetare som i arbetet riskerar att utsättas för blodsmitta vid stickskada, skärskada eller blodstänk behöver du informera hen om att, innan hen påbörjar sitt arbete, kontakta Avonova och boka tid för vaccination.

Speciella beställningsrutiner 

För beställning av medicinska kontroller och vaccinationer vid arbete med försöksdjursverksamhet samt humanmaterial kan du läsa mer i rutan "Mer mer om det här ämnet".

Beställningsformulär medicinsk kontroll

Kostnader 

Gemensamma medel 

De gemensamma medlen bekostar de tjänster som medarbetare själva kan beställa (EAB och åtgärder vid stickskada/blodsmitta) samt de lagstadgade medicinska kontrollerna och vissa vaccinationer. Det finns även ett ergonomipaket samt vissa tjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som bekostas av de gemensamma medlen. 

Lokala medel 

Övriga tjänster, som beställs av dig som chef eller HR, bekostas lokalt och faktureras institutionen. För att avgöra vilken tjänst du vill beställa och var kostnaden ska ligga, se dokumentet ”Tjänster hos företagshälsan”. Du kan även kontakta ett av Avonovas hälsocenter för rådgivning kring vilken tjänst som är mest lämplig.

Avonovaportalen 

Du som är Administrativ chef eller lokal HR har tillgång till Avonovaportalen. Här kan du göra beställningar, skicka meddelanden och dokument till Avonova samt se de beställningar som du eller andra chefer gjort på er Institution. Om du är fakturamottagare ska du jämföra specifikationerna i Avonovaportalen med de fakturor som kommer till institutionen.

Ia Gustafsson Wallgren

HR-specialist
08-52487804