Företagshälsa - information för chefer och HR

Företagshälsan finns till som en expertresurs för att stödja KI som arbetsgivare att inom arbetsmiljöområdet arbeta både pro- pre- och re-aktivt, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra verksamheter.  

Beställning av tjänster  

Chefer och HR 

Du som är chef eller arbetar inom HR kan beställa samtliga tjänster som ingår i avtalet. Vissa tjänster bekostas av centrala medel medan andra tjänster bekostas av Institutionen eller enheten (lokalt). Grundregeln är att lagstadgade tjänster som exempelvis medicinska kontroller, exponeringsmätningar, vissa vaccinationer e t c går på gemensamma medel medan individärenden, hälsotester e t c är upp till respektive chef och institution. Ta matrisen till hjälp för att avgöra vilken tjänst du vill beställa och var kostnaden ska ligga. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta HR-specialist Ia G Wallgren. 

Anställda eller stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer 

Anställda eller stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI kan själva beställa följande tjänster: 

  • Två besök per år hos en valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog). Om fler besök behövs ska dessa förankras hos närmaste chef. Det går också att vända sig till lokal HR. 
  • Åtgärder vid stickskada, bitskada eller annan blodsmitta. 

Efter närmaste chefs medgivande kan även följande beställningar göras av medarbetare: 

  • Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B.  
  • Lagstadgade medicinska kontroller vid t.ex. vid arbete med försöksdjur eller härdplaster.  

Vid beställning av ovanstående två tjänster skall blankett "Beställning av medicinsk kontroll" fyllas i och tas med vid besöket eller att Chef/HR laddar upp blanketten i Avonovaportalen i samband med att beställning görs i portalen.

Tidsbokning per telefon eller via Avonovaportalen 

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt med något av Avonovas Hälsocenter eller via Avonovaportalen. Vanligtvis har Administrativa chefer och HR tillgång till Avonovaportalen. 

Avonova har som regel möjlighet att ge en tid samma dag för omhändertagande av stickskador vid risk för blodsmitta samt akuta krissituationer t.ex. vid hot och våld. 

För rådgivning och tidsbokning hänvisas till Avonova Hälsocenter.  Specifika frågor gällande vaccination hänvisas till Hälsocenter Kungsholmen. 

Uteblivet besök 

Uteblivet besök eller sent återbud (mindre än 24 timmar före inbokat besök debiteras).  

Avonovas tjänster

Läs mer om vilkas proaktiva, preventiva och reaktiva tjänster som Avonova företaghälsa erbjuder på individ, grupp och organisationsnivå.

Speciella beställningsrutiner

För beställning av medicinska kontroller och vaccinationer vid arbete med försöksdjursverksamhet samt humanmaterial kan du läsa mer i rutan "Mer om det här ämnet".

IG
Innehållsgranskare:
2023-05-17