Företagshälsa (för chefer och HR)

Till Företagshälsan vänder du dig som chef i frågor som gäller arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa.

Avonova Hälsa är KI:s avtalade företagshälsovårdsleverantör inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering. Företagshälsan finns till som en expertresurs för att stödja KI som arbetsgivare att inom arbetsmiljöområdet arbeta både pro- pre- och re-aktivt, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra verksamheter. 

Här är några exempel på tjänster som företagshälsan erbjuder/tillhandahåller:

Hälsofrämjande tjänster

Hälsofrämjande tjänster

Eget anonymt besök (EAB)

Hälsotester (individ och grupp)

Rådgivning livsstil (individ)

Hälsofrämjande rådgivning (organisation)

Utbildningar/seminarier inom hälsofrämjande arbete (grupp)

Förebyggande tjänster

Förebyggande tjänster

Eget anonymt besök

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Exponeringsmätning

Medicinska kontroller

Utbildningar och seminarier (grupp)

Ergonomiutbildning och genomgång

HLR och L-ABC

Stresshantering

Vaccinationer

Rehabiliterande tjänster

Rehabiliterande tjänster

Ergonomigenomgång, samtal, stresshantering, utredning  (individ)

Rådgivning (chefsstöd)

Stöd vid konflikter (grupp)

Stöd vid kriser (grupp)

Utredning av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier (individ och grupp)

Beställa tjänster 

Du som är chef eller arbetar inom HR kan beställa samtliga tjänster som ingår i avtalet. I tjänstekatalogen kan du läsa om vad varje tjänst innebär och innehåller.  

Kostnadsställe

Vissa tjänster bekostas av gemensamma medel medan andra tjänster bekostas av Institutionen eller enheten (lokalt). Grundregeln är att lagstadgade tjänster som exempelvis medicinska kontroller, exponeringsmätningar, vissa vaccinationer går på de gemensamma medlen medan individärenden, hälsotester etc är upp till respektive chef och institution. För att avgöra vilken tjänst du vill beställa och var kostnaden ska ligga, se dokumentet Tjänster hos företagshälsan

Medarbetare* kan själva beställa:

  • ”Eget Anonymt Besök” (EAB): Två besök per år hos en valfri specialist (företagsläkare, företagssköterska, företagsfysioterapeut, ergonom, beteendevetare eller psykolog). Om fler besök behövs ska dessa förankras hos närmaste chef eller HR på institution. 
  • Åtgärder vid stickskada, bitskada eller annan blodsmitta. 

*Anställda eller stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer

Du som chef kan även bevilja:

  • Lagstadgade medicinska kontroller vid t.ex. vid arbete med försöksdjur eller härdplaster.  
  • Vaccination Hepatit B. Vid behov också Hepatit A+B.  

Tidsbokning

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt med något av Avonovas Hälsocenter eller via Avonovaportalen.

Avonova Hälsocenter

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-17.00

Fredag 8.00-16.30

Lunchstängt: 12.00-13.00

Avonova Kungsholmen

S:t Göransgatan 57, plan 5   

08-120 124 80

kungsholmen@avonova.se

Avonova Solna

Smidesvägen 10, plan 5

08-120 124 40

solna@avonova.se

Avonova Huddinge

Kommunalvägen 1-5, plan 5

08-120 124 10

huddinge@avonova.se

För fakturafrågor

Kontakta Avonova Kundcenter kundcenter@avonova.se

För övergripande avtalsfrågor

Key Account Manager

Claudia Noueched

010-252 66 43

claudia.noueched@avonova.se

Ia Gustafsson Wallgren

HR-specialist
08-52487804