Fakultetsråd

Till stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete finns ett fakultetsråd med uppgift att ge råd i frågor rörande Karolinska Institutets (KI) vetenskapliga verksamhet.

Rådet sammanträder med rektor som ordförande och i närvaro av prorektor och universitetsdirektör. Rektor får efter hörande av rådet låta annan person att för kortare eller längre tid delta i rådets möten. Rådet består av nio tillsvidareanställda professorer, två lärare med mer junior anställning, och tre studentrepresentanter.

Ledamöter

Nomineringsforsamlingen har efter val utsett foljande personer till ledamoter i fakultetsrådet:

Perioden 2021-01-01 - 2023-12-31

Karin Lore, MedS

Fredrik Piehl, Neuro

Karl Ekwall, BioNut

Perioden 2022-01-01 - 2024-12-31

Anna Karlsson, Labmed

Angelica Lindén, KBH

Paolo Parini, Labmed, MedH

Perioden 2023-01-01 - 2025-12-31

Rachel Fisher, MedS

Susanne Guidetti, NVS

Bengt Fadeel, IMM

Junior Faculty representanter

Ninib Baryawno, KBH

Erik Norberg, FyFa

Janina Neufeld, KBH, suppleant

Studentrepresentanter

Didar Fares, MF

Olivia Andersson, OF

Daniel Söderberg, LS

Sammanträdestider 2023

13 februari 

17 maj 

21 september 

14 december 

SS
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2023-05-04