Fakultetsråd

Till stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete finns ett fakultetsråd med uppgift att ge råd i frågor rörande Karolinska Institutets (KI) vetenskapliga verksamhet.

Rådet sammanträder med rektor som ordförande och i närvaro av prorektor och universitetsdirektör. Rektor får efter hörande av rådet låta annan person att för kortare eller längre tid delta i rådets möten. Rådet består av nio tillsvidareanställda professorer, två lärare med mer junior anställning, och tre studentrepresentanter.

Ledamöter

Nomineringsforsamlingen har efter val utsett foljande personer till ledamoter i fakultetsrådet:

Perioden 2020-01-01 - 2022-12-31

Gunnar Schulte, FYFA

Johan von Schreeb, GPH

Ulrica Nilsson, NVS

Perioden 2019-01-01 - 2021-12-31

Rickard Sandberg, CMB

Gunilla Karlsson Hedestam, MTC

Angelica Linden Hirschberg, KBH

Perioden 2021-01-01 - 2023-12-31

Karin Lore, MedS

Fredrik Piehl, Neuro

Karl Ekwall, BioNut

   Junior Faculty representanter

   Nick Tobin, OnkPat

   Asghar Muhammad, MedS

   Studentrepresentanter

   Mikael Yilmaz, MF

   Selihattin Mermer, OF

   Sammanträdestider

   Våren 2021

   27 januari 2021

   2 mars 2021

   28 april 2021

   15 juni 2021

   Hösten 2021

   8 september 2021

   12 oktober 2021

   23 november 2021

   Diskussionsteman

   1. Karriärvägar

   2. Forskningsproposition – Karolinska Institutets inspel

   3. Informationshanterings projekt 

   4. Verksamhetsplan

   5. Samverkan Region Stockholm

   6. Samarbete Stockholm Trio

   7. Sammanhållet verksamhetsstöd

   8. Principer för resursfördelning

   9. Strategi 2030 Målsättning 1 - Ett etiskt förhållningssätt, akademisk frihet, kritisk reflektion, högkvalitet och höga ambitioner ska genomsyra och utgöra ett fundament för all vår verksamhet

   10. Strategi 2030 Målsättning 3  - Samverkan mellan utbildning och forskning

   11. Strategi 2030 Målsättning 5 -  Forskningskvalitet: 1) Vad är det och hur kan det mätas? 2) Har vi de förutsättningar som krävs?

   12. Strategi 2020 Målsättning 2 - Ett djupt engagemang för människors hälsa globalt, nationellt och lokalt ska karaktärisera vår utbildning och forskning

   13. Strategi 2020 Målsättning 4 - Interprofessionellt lärande, livslångt lärande och internationalisering ska känneteckna vår utbildning

   14. Ett globalt universitet i covid-19 tider. Håller KI måttet och är siktet rätt inställt i 2030 strategin?

   15. Covid-19 webinarium - En reflektion över krisen/pandemin. Vad är universitetets roll och uppgift i samhället?

   16. Hur KIs forskning berörs av covid-19 pandemin