Facksektionen ST:s protokoll

Här finns protokoll från Facksektionen ST:s styrelsemöten samt sektionens årsmöte
Protokollen kommer upp efterhand

2023

2023-06-13

2023-05-23

2023-05-11

2023-04-20

2023-04-05

2023-03-29 (Konstituerande)

2023-03-29 (Årsmöte)

2023-03-09

2023-02-16

2023-01-31

2023-01-19

2022

2021

2020

NA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-05-11