Facksektionen ST:s arbetsplatsombud

Arbetsplatsombuden är vår viktigaste länk ut till våra medlemmar och väljs vart tredje år på varje institution.

Det är Facksektionen ST på KI:s mål att varje institution har två eller flera arbetsplatsombud.

Dessa personer är valda av medlemmarna på respektive arbetsplats att vara arbetsplatsombud under perioden 2023-2025. Arbetsplatsombuden väljs av medlemmarna per arbetsplats på ett medlemsmöte och fastställs på årsmötet.

Ser ni något som inte stämmer här, var vänlig och ta kontakt med Niklas Andersson.

 

KI Campus Solna

C1: Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum - MTC
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

 

C2: Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik - MBB

Anurupa Nagchowdhury

Utbildningsadministratör
C2 Medicinsk biokemi och biofysik

 

C3: Institutionen för Fysiologi och Farmakologi - FyFa
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Niklas Andersson

Statistiker
C6 Institutet för miljömedicin

 

C4: Institutionen för Neurovetenskap - Neuro
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Magnus Anå

Systemadministratör
08-524 864 37
UF Universitetsförvaltningen

 

C5: Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi - CMB

Shahla Rostami

Ekonomiadministratör
C5 Cell- och molekylärbiologi

 

C6: Institutet för Miljömedicin - IMM

Niklas Andersson

Statistiker
C6 Institutet för miljömedicin

 

C7: Instutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik - LIME
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Shahla Rostami

Ekonomiadministratör
C5 Cell- och molekylärbiologi

 

C8: Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik - MEB
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Niklas Andersson

Statistiker
C6 Institutet för miljömedicin

 

UF: Universitetsförvaltningen

Magnus Anå

Systemadministratör
08-524 864 37
UF Universitetsförvaltningen

 

CB: Karolinska Institutets Universitetsbibliotek - KIB

Bodil Moberg

Skrivpedagog
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Ulf Persson

Systemförvaltare
08-524 841 34
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Peter Jörlebo

Systemförvaltare
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

 

KM: Komparativ Medicin

Anne Kristine Adeklev

Mikaela Sandbacka

 

KI Karolinska Sjukhuset

K1: Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi - MMK

Elisabeth Noren-Krog

Biomedicinsk analytiker
K1 Molekylär medicin och kirurgi

 

K2: Institutionen för Medicin, Solna - MedS

Afsar Rahbar

Senior forskningsspecialist
08-51760175
K2 Medicin, Solna

 

K6: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa - KBH
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Shahla Rostami

Ekonomiadministratör
C5 Cell- och molekylärbiologi

 

K7: Institutionen för Onkologi-Patologi - OnkPat

Helen Eriksson

Administratör
K7 Onkologi-Patologi

 

K8: Institutionen för Klinisk Neurovetenskap - CNS

Venus Azhary

Laboratoriesamordnare
K8 Klinisk neurovetenskap

 

K9: Institutionen för Global Folkhälsa - GPH
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Magnus Anå

Systemadministratör
08-524 864 37
UF Universitetsförvaltningen

 

D1: Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyd sjukhus
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Venus Azhary

Laboratoriesamordnare
K8 Klinisk neurovetenskap

KI Flemingsberg-Södersjukhuset

H1: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle - NVS
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

 

H2: Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära - BioNut

Elin Tüksammel

Anders Lindholm

IT-tekniker
H2 Biovetenskaper och näringslära

 

H5: Institutionen för Laboratoriemedicin - Labmed
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

 

H7: Institutionen för Medicin, Huddinge - MedH

Mari Gilljam

Biomedicinsk analytiker
H7 Medicin, Huddinge

 

H9: Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik - CLINTEC

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

 

OF/OV: Institutionen för Odontologi - DentMed | Universitetstandvården
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Venus Azhary

Laboratoriesamordnare
K8 Klinisk neurovetenskap

 

TL: Enheten för Undervisning och Lärande - UoL
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Bodil Moberg

Skrivpedagog
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

 

S1: Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset - KI SÖS
Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

Niklas Andersson

Statistiker
C6 Institutet för miljömedicin
NA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-05-12