Direktköp (0 - 100 000 kr)

För inköp under 100 000 kr där ramavtal saknas görs direktköp av beställaren.

Om ett ramavtal saknas för inköpet och det enstaka inköpsbehovet understiger direktupphandlingsgränsen på 100 000 kr görs inköpet av beställaren själv som ett direktköp, eftersom ingen formell konkurrensutsättning behöver utföras. Beställaren rekommenderas att vid sådana köp bifoga KI:s allmänna villkor för köp av produkt/tjänst och kontraktsblankett.

Josef Dadoun
2023-09-18