Arbetsmiljönämnden

Arbetsmiljönämndens uppgift är att vara Karolinska Institutets skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljönämndens uppgift

Arbetsmiljönämndens uppgift är att vara Karolinska Institutets skyddskommitté enligt AML 6 kap 8-9 §§. Dnr 285/09-204 och behandlar frågor som rör t ex:

  • lagstiftning på arbetsmiljöområdet
  • samarbete med företagshälsovård
  • laboratoriesäkerhet
  • organisatorisk och social arbetsmiljö
  • information och utbildning på arbetsmiljöområdet
  • arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamhet

Ledamöter

Mandatperiod: 1 januari 2023 – 31 december 2025

Arbetsgivarrepresentanter

Christina Björklund, ordförande, senior forskare vid IMM
Rikard Becker, fastighetsdirektör
Johanna Bäckström, HR-direktör
Carina Hammarström, administrativ chef
Maria von Witting, administrativ chef

Studieanordnarföreträdare

Åsa Nandorf, avdelningschef

Arbetstagarrepresentanter

Venus Azhary, huvudskyddsombud KI:s verksamheter i Nord
Matteo Pedrelli, huvudskyddsombud KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Campus Flemingsberg
Bodil Moberg, huvudskyddsombud KI:s verksamheter på Campus Solna
Emma Khan, huvudskyddsombud KI:s verksamheter på Campus Solna
Niklas Andersson, OFR/ST
Henry Wölling, Seko
Annica Lindkvist, SACO

Studerande-/doktorandrepresentanter

Amitis Djalali, huvudstuderandeskyddsombud MF

Jana Pukshlis, huvudstuderandeskyddsombud OF

Adjungerade

Ia G Wallgren, HR-specialist OSA och rehabilitering

Anders Wiberg, Friskvården

Frida Engman, handläggare studierätt och arbetsmiljö vid UFS

Nazira Hammoud Shahwan, doktorandombud (MF)

Handläggare

Patrik Emanuelsson, HR-specialist, HR-avdelningen