Digital examination

Här hittar du information om Inspera Assessment, Canvas samt resurser, råd och support för att genomföra skriftliga och muntliga examinationer digitalt på distans.

Utbildning

Genomföra digitala examinationer

Resurser