Digital examination

Det finns olika system för dig som ska genomföra skriftliga och muntliga examinationer digitalt på distans. Här hittar du mer information om Inspera Assessment, Canvas samt resurser, råd och support.

Genomföra digital examination

Utbildning och resurser