Core-faciliteter för utbildning

Core-faciliteter för utbildning är specialutrustade lokaler, t.ex. kurslaboratorier och metodikrum, som används av flera utbildningsprogram.

Bokning

Kontakta respektive core-facilitet för mer information och bokning.

Ett antal specialutrustade lokaler erhåller centralt stöd från kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

MP
Innehållsgranskare:
Maya Petren
2022-08-11