Kurslaboratorium vid institutionen för Laboratoriemedicin (LABMED)

Kurslaboratorium vid ANA Futura, Alfred Nobels Allé 8, Flemingsberg

Kustlaboratorierna i ANA Futura är belägna på Alfred Nobels Allé 8 (Flemingsberg), plan 8. De inkluderar 3 ”våt-labb” med plats för ca 30 studenter vardera samt ett mikroskoplabb med plats för 20 studenter.

Våt-labben är grundutrustade med automatpipetter, vortex, centrifuger, kyl/frys, projektor för labbundervisning mm. Ett flertal dragskåp, dragbänkar och LAF-bänkar finns fördelade på labben (se information under respektive labb). Utöver det finns mindre labb-lokaler med vågar, pH-metrar, spektrofotometrar, centrifuger och ismaskin att tillgå.

Ytterligare utrustning för till exempel elektrofores (agaros och SDS) och PCR (traditionell och qPCR) finns att boka. Mer avancerad utrustning såsom konfokalmikroskop, digitalmikroskop, flödescytometer, masspektrometer och cellsorterare kan bokas genom överenskommelse med apparatansvarig.

Laboratorierna kan bokas av samtliga utbildningar på grund-avancerad och forskarutbildningsnivå vid KI. Ansvariga för bokningar är Ulla Hedebrant och Annica Nordvall Bodell, kurslabb-anafutura@labmed.ki.se

Information om respektive labb

Kurslabb 1

Kurslabb 2

Kurslabb 3

Kurslabb 4 ”Mikroskoplabb”

AN
Innehållsgranskare:
2024-03-21