Kurslaboratorium vid institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik (MBB)

Kurslaboratoriet vid Institutionen för medicinsk biokemi och biokemi är skräddarsydd för undervisning inom biokemi och kemi. Laboratoriet är en av core-faciliteterna för utbildning vid KI.

Course lab for biochemistry. Foto: Viktor Karlsson.

Kapacitet och utrustning

Cirka 80 studenter kan utföra laborationer samtidigt.

Laboratoriet är utrustad med nödvändig apparatur och instrument för undervisning inom kemi och biokemi, som till exempel:

  • Dragskåp med stor kapacitet, särskilt anpassade för laborationer inom organisk kemi
  • Spektrofotometrar
  • Gaskromatograf
  • Vågar
  • Vattenbad
  • Pipetter
Foto: Viktor Karlsson.

Adress

Hus A2-A3
Scheelelaboratoriet
Scheeles väg 2

Bokning

Laboratoriet är bokningsbar för all undervisning vid KI. Vill du boka laboratoriet, vänligen kontakta Håkan Andersson.

Profile image

Håkan Andersson

Grundutbildningsansvarig MBB
HA
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-05-08