Kurslaboratorium vid institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC)

MTC ansvarar för kurslaboratoriet på Campus Solna, där studenterna lär sig hantera och arbeta med mikrober och celler på ett säkert och praktiskt sätt. Kurslabbet invigdes hösten 2013 i Scheelelabbet.

Studenter arbetar i labb
Microbiology and Cell Biology Course Laboratory.

Kontakt

Jonas Sundbäck

Forskare
Sundbäck
C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Katalin Benedek

Laboratorieassistent och administratör för bokningar
JS
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-08-08