Dissektionsverksamheten vid institutionen för neurovetenskap (Neuro) - Undervisning i anatomi och neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap erbjuder utbildningar för mer än tio olika program på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena anatomi, histologi och neurovetenskap.

Anatomi

Undervisning i ämnet anatomi sker genom katedrala föreläsningar, olika former av praktiska övningar i grupp samt förevisning och dissektion av donerade människokroppar. Undervisning med hjälp av donerade kroppar utgör ett överlägset sätt att lära sig människokroppens anatomi och ger också viktig information och kunskap om skillnader mellan individer, åldrar och kön. Högteknologiska datorsimuleringar och bildtekniker utgör värdefulla komplement i undervisningen, men kan inte ersätta de mervärden som anatomiundervisning med en donerad kropp ger.

Dissektion

Dissektionsundervisningen sker i lokaler i Berzeliuslaboratoriet, campus Solna. I lokalerna finns också ett datoriserat visualiseringsbord, ett nytt pedagogiskt hjälpmedel vid KI som tillåter studenter att tillsammans med lärare vrida, vända och skära i digitala patientfall för att studera människokroppens anatomi.

The microscop of a kidney
Hugo Zeberg, universitetsadjunkt och Björn Meister, professor och grundutbildningsansvarig vid institutionen för neurovetenskap, studerar njurens mikroskopiska struktur tillsammans med Li Arlert och André Hermansson, läkarstuderande. Foto: Erik Cronberg.

Kontakt

Profile image

Madeleine Bjurström

Obduktionstekniker