Arbetsmiljönämnden

Arbetsmiljönämndens uppgift är att vara Karolinska Institutets skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljönämnden

Arbetsmiljönämndens uppgift är att vara Karolinska Institutets skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljönämndens uppgift

Arbetsmiljönämndens uppgift är att vara Karolinska Institutets skyddskommitté enligt AML 6 kap 8-9 §§. Dnr 285/09-204 och behandlar frågor som rör t ex:

  • lagstiftning på arbetsmiljöområdet
  • samarbete med företagshälsovård
  • laboratoriesäkerhet
  • organisatorisk och social arbetsmiljö
  • information och utbildning på arbetsmiljöområdet
  • arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamhet

Ledamöter

Mandatperiod: 1 januari 2023 – 31 december 2025

Arbetsgivarrepresentanter

Christina Björklund, ordförande, senior forskare vid IMM
Rikard Becker, fastighetsdirektör
Johanna Bäckström, HR-direktör
Carina Hammarström, administrativ chef
Maria von Witting, administrativ chef

Studieanordnarföreträdare

Åsa Nandorf, avdelningschef

Arbetstagarrepresentanter

Venus Azhary, huvudskyddsombud KI:s verksamheter i Nord
Matteo Pedrelli, huvudskyddsombud KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Campus Flemingsberg
Bodil Moberg, huvudskyddsombud KI:s verksamheter på Campus Solna
Emma Khan, huvudskyddsombud KI:s verksamheter på Campus Solna
Niklas Andersson, OFR/ST
Henry Wölling, Seko
Emilie Hultin, SACO

Studerande-/doktorandrepresentanter
Vakant (2023-02-06)

Adjungerade

Ia G Wallgren, HR-specialist OSA och rehabilitering

Anders Wiberg, Friskvården

Julia Nemirovski, verksamhetschef Studenthälsan

Nazira Hammoud Shahwan, doktorandombud (MF)

Handläggare

Patrik Emanuelsson, HR-specialist, HR-avdelningen

PE
Innehållsgranskare:
2023-08-28