Arbetsmiljönämnden

Arbetsmiljönämndens uppgift är att vara Karolinska Institutets skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljönämndens uppgift

Arbetsmiljönämndens uppgift är att vara Karolinska Institutets skyddskommitté enligt AML 6 kap 8-9 §§. Dnr 285/09-204 och behandlar frågor som rör t ex:

  • lagstiftning på arbetsmiljöområdet
  • samarbete med företagshälsovård
  • laboratoriesäkerhet
  • organisatorisk och social arbetsmiljö
  • information och utbildning på arbetsmiljöområdet
  • arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamhet

Ledamöter

Mandatperiod: 1 januari 2019 - 31 december 2021

Arbetsgivarrepresentanter

Irene Jensen, professor, ordförande
Rikard Becker, fastighetsdirektör
Mats Engelbrektson, HR-direktör
Carina Hammarström, administrativ chef
Maria von Witting, administrativ chef

Studieanordnarföreträdare

Åsa Nandorf, avdelningschef

Arbetstagarrepresentanter

Venus Azhary, huvudskyddsombud
Bo Nilsson, huvudskyddsombud 

Mateo Pedrelli, huvudskyddsombud
Niklas Andersson, OFR/ST
Henry Wölling, Seko
Emilie Hultin, SACO

Studerande-/doktorandrepresentanter

Joy Joo, huvudstuderandeskyddsombud, Odontologiska föreningen (OF)
Megan Gjordeni, huvudstuderandeskyddsombud, Medicinska föreningen (MF)

Adjungerade

Ia G Wallgren, HR-specialist OSA och rehabilitering

Anders Wiberg, Friskvården

Julia Nemirovski, verksamhetschef Studenthälsan

Ninna Oom, doktorandombud (MF)

Handläggare

Patrik Emanuelsson, HR-specialist, HR-avdelningen