ALF-projektmedel för pedagogisk utveckling

Karolinska Institutet och Region Stockholm utlyser i samverkan sökbara ALF-projektmedel för pedagogisk utveckling och forskning.

Tider för ansökan och beslut

Utlysning sker under våren inför nästkommande år. Beslut om vilka ansökningar som beviljas medel fattas under hösten.

Ansökningsperioden för ALF-projektmedel 2024 startar den 1 januari och ansökningsblankett ska vara insänd senast kl. 16.00 den 15 mars 2023.

Ansökan

Utlysning och anvisningar

Kontakt

Susanne Kalén

Hien Ekeroth
2023-01-16