Bokningsregler för ANA Futuras mötesrum

Våra gemensamma mötesrum i ANA Futura har varit flitigt bokade under våren. Det är mycket bra att rummen används, men för att försäkra oss om att de används för rätt ändamål vill styrgruppen förtydliga de bokningsregler som gäller.

Regler för att boka ANA Futuras mötesrum

 • Utbildningsaktiviteter (såsom tentor, kurser, examinationer) får inte bedrivas i ANA Futuras mötesrum. Det finns andra lokaler avsedda för utbildning på Campus. Detta gäller alla, oavsett om man sitter i ANA Futuras lokaler eller om man har avtal att använda mötesrummen.
   
 • Grupper utanför ANA Futura får vistas i våra mötesrum, men det kräver att minst en person som sitter fysiskt i ANA Futura är värd för mötet och också deltar. Det finns grupperingar som har avtal med ANA Futura om att få använda mötesrummen, dessa undantas från denna regel.
   
 • Mötesrummen bokas i Outlook kalendern eller spontant på skärmen utanför rummet.
  • Glöm inte checka in på skärmen när du anländer till rummet (du har 10 min på dig att checka in från starttid), annars avbokas rummet.
    
  • När du bokar rummet, glöm inte säkerställa att du får ett mejl att rummet accepterar. Om rummet tackar nej, har nån annan hunnit boka rummet före dig. Viktigt att notera är att även om rummet tackar nej så ligger rummet kvar i din outlook bokning. Att mötesrummet är specificerat i din outlook bokning är mao inget kvitto på att rummet har blivit bokat, bara mejlet från rummet garanterar att bokningen har gått igenom.
    
 • Mötesrummen lämnas i städat skick.
LF
Innehållsgranskare:
2023-10-24