Isotop labb ANA Futura

I ANA Futura har vi ett isotop labb för arbete med joniserad strålning. Allt arbete med risk för strålningsexponering skall utföras av personal med utbildning, därför krävs introduktion och strålskyddsutbildning innan du kan börja använda isotop labbet.

Foto på isotop labbet i ANA Futura
Isotop labbet i ANA Futura. Foto: Christina Sundqvist

Allmänt för ANA Futura

 • Introduktion & behörighet till ANA Futuras lokaler
 • Lokal licens
 • Strålsäkerhetsutbildning
 • Avfallshanteringsrutiner
 • Spillrutiner - information kommer

Introduktion och behörighet till ANA Futuras lokaler

Kontakta ANA Futuras strålskyddsombud Marjan Amiri eller Yu Lei för att få introduktion i isotop labbet och behörighet till nödvändiga lokaler.

Profile image

Marjan Amiri

Strålskyddsombud i ANA Futura
+46852483786

Yu Lei

Stf strålskyddsombud ANA Futura

Lokal licens

Kontakta KI:s strålskyddsexpert som tillhandahåller en lokal licens per forskargrupp.

Profile image

Sofia Skyttner

Säkerhetssamordnare

Strålsäkerhetsutbildning

Nyanställd personal skall utan dröjsmål genomgå KI:s webbaserade introduktionsutbildning i strålsäkerhet. Strålsäkerhetsutbildning ska repeteras minst vart 5:e år. Läs mer vad du ska göra under rubriken "strålsäkerhetsutbildning" här: https://medarbetare.ki.se/stralsakerhet.

Avfallshanteringsrutiner

Isotop avfallshantering styrs av speficika KI regler och förordningar. Kontakta Strålskyddsombud i ANA Futura för mer information. Läs mer på sidan om strålsäkerhet. https://medarbetare.ki.se/stralsakerhet.

 • Varje enskild grupp är ansvarig för att dagligen registrera radioaktivt avfall i loggboken. 
 • Flytande avfall med låg isotopaktivitet kan hällas i avloppet enligt reglerna och institutionslicens.
 • Fast avfall kastas i dedikerad avfallslåda för varje specifik isotop.
 • Fulla avfallslådor kommer att förvaras i Isotope avfallsrummet på plan 3.
 • Allt avfall bör registreras och etiketteras i systemet Radwaste.
 • Lämna etiketterade lådan i avfallsrummet 31301 för att avklinga eller transporteras bort av Ragnsells.
 • När avfallet är avklingat får du ett meddelande från RadWaste.
 • Avklingat avfall kastas som brännbart avfall efter att alla etiketter har tagits bort.

Användaravgifter - isotoplabb (ink avfall)

För användning av isotoplabb inklusive avfallsrummet är avgiften:

5600 kr/mån (frekventa användare/grupp)

750 kr/dag (sällan användare/grupp)

 

Användaravgifter - avfallsrum

För användning av enbart avfallsrummet är avgiften:

4500 kr/box