Strålsäkerhet

Arbete med radioaktivitet och strålning måste ske under lagstadgade och kontrollerade former. Detta kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Alla forskargrupper/core facilities som vill implementera en ny metod/procedur/dylikt som involverar joniserande strålning måste få ett godkännande från strålskyddsexpert (se Kontakter) innan start. Använd formulär Ansökan för ny verksamhet med strålning (se Dokument).

En fullständig lista över obligatoriska strålsäkerhetskurser skickas efter att ansökan mottagits. En del kurser bokas via Lärtorget (se Länkar), och då kan det vara bra att följa Instruktion för bokning av kurs via Lärtorget (se Dokument), medan andra administreras av strålskyddsexpert.

När ansökan godkänts ska varje forskargrupp/core facilitet tillse att delegation för strålskyddsbiträde signeras (se Länkar). Strålskyddsbiträdet utgör forskargruppens/core facilitetens kontaktperson och rapporterar till institutionens strålskyddsombud. Strålskyddsombud samordnar strålningsrelaterade frågor inom sin institution/byggnad och rapporterar till prefekt och strålskyddsexpert (se Kontakter).

Alla KI-anställda som arbetar med joniserande strålning är ålagda att följa de instruktioner som ges på de obligatoriska strålsäkerhetskurserna samt årligen repetera de lokala riktlinjerna för strålsäkerhet (se Dokument). Utbildning i strålsäkerhet ska repeteras minst vart femte år.

Det finns flera obligatoriska kursdelar för alla KI-anställda som arbetar med joniserande strålning:

  • Del 1: Gå webbkurs ”Introduction to Radiation Protection”. Skicka begäran om kursinbjudan till strålskydds-expert.
  • Del 2: Delta i introduktionen på laboratoriet (isotop och/eller röntgen). Skicka en begäran till ditt strålskyddsombud.
  • Del 3 (isotop): Gå kurs "Öppna strålkällor" som ges av Karolinska universitetssjukhuset. Bokning via Lärtorget. Upprepas vart femte år.
  • Del 3 (röntgen): Gå kurs dedikerad din typ av röntgenutrustning. Skicka begäran om kursinbjudan till strålskyddsexpert. Upprepas vart femte år.

Kontakt:

Tillståndshavare
Rektor Ole Petter Ottersen, rektor@ki.se
KI:s växel: 08-524 800 00

Strålskyddsfrågor i KI:s lokaler
KI:s strålskyddsexpert Sofia Skyttner, 0737-12 15 79, sofia.skyttner@ki.se
Biomedicums strålskyddsombud: Sabina Eriksson, sabina.eriksson@ki.se
ANA Futuras strålskyddsombud: Marjan Amiri, marjan.amiri@ki.se
NEOs strålskyddsombud: Johan Dethlefsen, johan.dethlefsen@ki.se

Strålskyddsfrågor i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler
Cyclotron: Jonathan Siikanen, jonathan.siikanen@sll.se
Dental: Nils Kadesjö, nils.kadesjo@sll.se
X-ray: rontgenfysiksolna.karolinska@sll.se
Öppna strålkällor Huddinge: Annie Bjäreback, annie.bjareback@sll.se
Öppna strålkällor Solna: Joachim Nilsson, joachim.nilsson@sll.se
Sjukhusets växel: 08-517 700 00

Sofia Skyttner

Säkerhetssamordnare
Säkerhetsenheten
UF Universitetsförvaltningen

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
  • H5.Laboratoriemedicin
  • H7.Medicin, Huddinge
  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • OF.Odontologi
Logga in med KI-ID