Rådet för miljö och hållbar utveckling

Rådet för miljö och hållbar utveckling ger råd till rektor angående KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Uppdrag

Rådet för miljö och hållbar utveckling har i uppdrag att:

  • sprida kunskap och information om miljö- och hållbarhetsfrågor
  • utgöra referensgrupp där olika förslag inom ramen för KI:s ledningssystem diskuteras och bereds
  • ta fram förslag till miljömål och handlingsplaner som godkänns och fastställs av rektor, samt
  • följa upp arbetet. 

Rådet anordnar årligen "KI Sustainability Day". 

Ordförande och vice ordförande

Shervin Shahnavaz

Vice ordförande

Ledamöter

Rikard Becker

Fastighetsdirektör

Anna Christiansen

Miljöombud vid universitetsförvaltningen

Susanne Gabrielsson

Representant för kommittén för forskning

Johanna Lanner

Representant för kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Mats J Olsson

Professor

Lena Palmberg

Representant för kommittén för utbildning på forskarnivå

Ekaterina Pokrovskaja Tamm

Miljöombud vid institutionen för onkologi-patologi

Emma Swärdh

Miljöombud vid NVS
0733-144783

Studentrepresentanter

Julien Mattia Dhur (MF)

vakant (MF)

Linnéa Ärlegård (OF)

Adjungerad

Representant från Students for sustainability (vakant)

Övriga

Lilia Daianova

Miljösamordnare

Maya Petrén

Miljösamordnare och handläggare i rådet
08-524 867 44

Matilda Pearson

Kommunikatör
MP
Innehållsgranskare:
Maya Petren
2023-08-22