Rådet för miljö och hållbar utveckling

Rådet för miljö och hållbar utveckling ger råd till rektor angående KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Uppdrag

Rådet för miljö och hållbar utveckling har i uppdrag att:

 • sprida kunskap och information om miljö- och hållbarhetsfrågor
 • utgöra referensgrupp där olika förslag inom ramen för KI:s ledningssystem diskuteras och bereds
 • ta fram förslag till miljömål och handlingsplaner som godkänns och fastställs av rektor, samt
 • följa upp arbetet. 

Ledamöter

Shervin Shahnavaz

Vice ordförande
 • Rickard Becker, Fastighetsdirektör, Universitetsförvaltningen
 • Anna Christiansen, Friskvårdsspecialist och kommunikatör, HR-avdelningen
 • Johanna Lanner, Lektor, Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Naya Moukhtar, Student (OF)
 • Mats J Olsson, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Lena Palmberg, Professor, Institutionen för miljömedicin
 • Maya Petrén, Miljösamordnare, Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor, Universitetsförvaltningen
 • Ekaterina Pokrovskaja Tamm, Projektsamordnare, Institutionen för Onkologi-patologi
 • Per Svenningsson, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap
 • Ulrika Widegren, Chef, Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor, Universitetsförvaltningen

Kontaktperson

Maya Petrén

Miljösamordnare och handläggare i rådet
08-524 867 44